Sags- og Partsoverblik (SAPA)

SAPA skaber konkurrence på markedet for kommunale it-løsninger og giver brugerne et helhedsorienteret overblik over borgeren.

SAPA-løsningen er kommunernes overblik over data om borgere og virksomheder og deres sager hos kommunen. SAPA er en forkortelse af Sags- og Partsoverblik.

SAPA er et centralt, dagligt værktøj i den kommunale sagsbehandling, som bidrager til en helhedsorienteret og professionel sagsbehandling. SAPA blev idriftsat i kommunerne i 2019.

Det primære formål med SAPA-projektet er at konkurrenceudsætte KMD Sag. Desuden får de kommunale brugere en moderne og tidssvarende it-løsning.

På denne hjemmeside finder du mere information om SAPA, implementeringen og udrulningen af SAPA mv. Du kan desuden få overblik over de informationskanaler, som SAPA-projektet benytter under menupunktet 'Sådan finder du information om SAPA' nederst på denne side.

 

Kontakt

Chefkonsulent / Projektleder