Løsninger

Aula Aula skal give elever, lærere og forældre adgang til informationer fra skole og...
BBR - Bygnings- og Boligregistret BBR indeholder oplysninger om alle bygninger og boliger i Danmark.
Byg&Miljø Byg og Miljø Byg og Miljø sikrer, at både borgere, virksomheder og kommuner kommer let...
CPR/CVR CPR-/CVR-projektet har til formål at reducere kommunernes udgifter til registre...
KOMBIT DAR - Danmarks AdresseRegister DAR - Danmarks autoritative register over adresser og veje.
DHUV udbudsnetværk Netværket har arbejdet med udarbejdelse og tilpasning af kravspecifikationen...
Digitalisering af løntilskud og fleksjob Staten og KL er enige om, at der er et stort potentiale i at digitalisere...
DUBU (Digitalisering - Udsatte Børn og Unge) DUBU fremmer sammenhæng og kvalitet på området Udsatte børn og unge. Løsningen...
Ejendomsskat og Ejendomsbidrag Som følge af udfasningen af ESR har KOMBIT indgået kontrakt med leverandør om...
ESR-udfasning Som led i grunddataaftalen mellem regeringen og KL skal Ejendomsstamregistret...
FLIS - Fælleskommunalt Ledelsesinformationssystem FLIS er infrastruktur og et strategisk styringsredskab, der anvendes på...
Fælles Bibliotekssystem Med Fælles Bibliotekssystem får kommunerne en tidssvarende løsning, som dækker...
Fælles Sprog III Projektet Fælles Sprog III har til formål at sikre en bedre og mere...
Fælleskommunal Virksomhedskontakt Database Understøttelse til virksomhedskontakt på tværs af kommuner og kommunale...
KDI - Kommunernes Data & Infrastruktur KOMBIT sikrer gennem sin enhed KDI bedre og billigere data til kommunerne.
Klippekortet Klippekortet er en del af den Transitionsaftale, som KL indgik med KMD, da KMD...
Kommunernes Datafællesskab (KDF) Kommunernes Datafællesskab skal medvirke til, at kommuner og leverandører får...
Kommunernes Sygedagpengesystem (KSD) Løsningen understøtter udbetaling af sygedagpenge og er et led i KOMBITs...
Kommunernes Ydelsessystem (KY) Kommunernes Ydelsessystem er en del af udbudsplanen for monopolområderne, der...
Køreprøvebooking Køreprøvebooking er en løsning til medarbejdere i borgerservice og politiet...
Mit Sygefravær Mit Sygefravær er den obligatoriske selvbetjeningsløsning for sygemeldte...
Monopolbruddet På denne side kan du læse om monopolbruddet og orientere dig om seneste nyt.
NemRefusion NemRefusion har siden 2010 gjort det nemmere for arbejdsgivere og selvstændige...
Praksys Praksys er en ny sygesikringsløsning, som KOMBIT sammen med regionerne, DXC og...
Sags- og Partsoverblik (SAPA) SAPA skaber konkurrence på markedet for kommunale it-løsninger og giver...
Serviceplatformen Serviceplatformen er en integrationsplatform, der på ét sted samler data og...
Social Pension Kommunerne skal udfase anvendelsen af KMD Social Pension. KOMBIT varetager...
Socialt Frikort Læs om hvordan der skal etableres en teknisk løsning, som understøtter brugen...
Støttesystemerne Støttesystemerne sikrer kommunerne et fælles grundlag for effektiv...
Udbudsplan for monopolområdet Udbudsplanen vil skabe bedre og billigere it-løsninger gennem konkurrence.
Udfasning: Kritiske Forudsætningssystemer Projektet har til formål at reducere kommunernes udgifter til- og endeligt...
Umbrella - Min Side Min Side gør det nemt og enkelt for borgerne at klare deres ærinder med det...
VALG Det nye valgsystem skal konkurrenceudsætte og erstatte den nuværende...
Ydelsesrefusion Ydelsesrefusion skal samle informationer om de offentlige forsørgelsesydelser,...
Økonomi i Rammearkitekturen (ØiR) Med ØiR får kommunernes fagløsninger én fælles integration til økonomisystemer...