FLIS - Fælleskommunalt Ledelsesinformationssystem

FLIS er et strategisk styringsredskab, der anvendes på kommunalt og tværkommunalt plan.

FLIS er en fælleskommunal løsning til benchmark- og ledelsesinformation. Kommunerne får adgang til beregninger af nøgletal og rådata på laveste registreringsniveau.

Med FLIS kan man lave benchmark internt i kommunen og mod andre kommuner, geografiske regioner og landsgennemsnit. Det er muligt at udvælge de mest sammenlignelige kommuner, dvs. kommuner, der har mest ensar­tede rammevilkår som eksempelvis samme størrelse eller demografiske fordeling.

FLIS-data kan nedbrydes til den enkelte kontering eller individ, så der kan kobles mellem kommunens strategiske mål og de faktiske indsatser. FLIS indeholder desuden historiske data, som kan beskrive udviklingen over tid.

Omfattende datagrundlag

FLIS består af følgende dataområder: Borger, Økonomi, Personale/fravær, Skole, Ældre/Omsorg, Voksenhandicappede og Udsatte Børn & Unge. For disse områder findes der 1.100 nøgletal og en række standardrapporter.

Løsningen trækker data direkte fra kommunernes økonomi- og fagsystemer og består af tre elementer – et datavarehus, en datainfrastruktur og en portal.

Rådata og benchmarkdata opdateres månedligt og kan overføres til et lokalt ledel­sesinformationssystem, hvor de kan anvendes som datakilde for nøgletal og lokale rapporter. Data kan også benyttes i kommu­nens GIS-system, fx til socioøkonomiske rapporter. Endelig kan man arbejde i FLIS’ egen portal, men da FLIS-data i stigende grad importeres og anvendes i andre præsentationslag, vil FLIS-portalen blive udfaset frem mod januar 2018.

 

Kontakt

Chefkonsulent / Projektleder
3334 9496

Du er velkommen til at skrive til FLIS-projektet på: flis@kombit.dk