KOMBITs videndelingsnetværk på Yammer

Få overblik over KOMBITs mange eksterne Yammer-netværk.

Hvad er Yammer?

Yammer er en sikker, digital platform til videndeling og dialog mellem samarbejdspartnere. I et Yammer-netværk er det muligt at dele beskeder og filer, oprette grupper, kommentere på hinandens indlæg, emneopmærke og meget andet. Du kan læse mere om Yammer her.

KOMBITs eksterne Yammer-netværk

I KOMBIT administrerer vi en lang række såkaldte eksterne Yammer-netværk til brug for KOMBIT og kommunerne. I hvert af KOMBITs Yammer-netværk vil der være guides til brugen af Yammer til rådighed. Herunder kan du se en oversigt over de eksterne Yammer-netværk, som KOMBIT administrerer. Nogle af netværkene bliver brugt til dialog mellem KOMBIT og repræsentanter for kommunerne, mens andre udelukkende er stillet til rådighed for videndeling mellem kommunerne.

Alle netværkene er lukkede, og der kræves en invitation fra administrator for at blive medlem af et netværk.

Liste over Yammer-netværk

Aula

Relateret til: Aula

Om netværket: Dialog og spørgsmål om Samarbejdsplatformen for kommunalt ansatte, der er involveret i arbejdet med projektet.
Tilmelding: Anmod om en invitation til netværket her.
Kontaktperson: Susanne Rasmussen, SRS@kombit.dk.

Byg og Miljø - fagsystemer

Relateret til: Byg og Miljø

Om netværket: Netværket anvendes til videndeling og koordinering mellem fagsystemsspecialister i kommunerne ifm. udvikling af ESDH- og fagsystemer i relation til Byg og Miljø.

Tilmelding: Anmod om en invitation til netværket her.

Kontaktperson: Frederik Beyer, FPB@kombit.dk

Byg og Miljø følgegruppe

Relateret til: Byg og Miljø

Om netværket: Netværket anvendes til videndeling og dialog mellem Byg og Miljøs kommunale faggruppe samt Byg og Miljø-teamet i KOMBIT.

Tilmelding: Kun mulig for faggruppemedlemmer, som inviteres direkte.

Kontaktperson: Frederik Beyer, FPB@kombit.dk

Byg og Miljø strategigruppe

Relateret til: Byg og Miljø

Om netværket: Netværket anvendes til videndeling og dialog mellem Byg og Miljøs kommunale strategigruppe samt Byg og Miljø-teamet i KOMBIT.

Tilmelding: Kun mulig for strategigruppemedlemmer, som inviteres direkte.

Kontaktperson: Frederik Beyer, FPB@kombit.dk

CPR/CVR & U:KFS

Relateret til: CPR/CVR og U:KFS

Om netværket: Til deling af information og oplysninger relateret til CPR/CVR mellem kommunale projektledere på området og KOMBIT.
Tilmelding: Anmod om en invitation til netværket her.
Kontaktperson: Malene Johansen, MJO@kombit.dk

CPR/CVR referencegruppe

Relateret til: CPR/CVR

Om netværket: Netværket anvendes til videndeling og dialog mellem den kommunale referencegruppe for CPR/CVR-projektet og KOMBIT.

Tilmelding: Kun mulig for referencegruppemedlemmer, som inviteres direkte.

Kontaktperson: Malene Johansen, MJO@kombit.dk

DHUV

Relateret til: Digitalisering - Udsatte Børn og Unge (DUBU)

Om netværket: Samarbejds- og videndelingsnetværk for DHUV-netværket; både sagsbehandling og økonomi/ledelsesinformation.

Tilmelding: Kun mulig for DHUV-netværksmedlemmer, som inviteres direkte.
Kontaktperson: Louise Dalby, LDA@kombit.dk.

DUBU superbrugere

Relateret til: Digitalisering - Udsatte Børn og Unge (DUBU)

Om netværket: Dialog- og videndelingsnetværk for DUBU-superbrugere.
Tilmelding: Anmod om en invitation til netværket her.
Kontaktperson: Louise Cueto, LOCU@kombit.dk.

FLIS

Relateret til: Fælleskommunalt LedelsesInformationsSystem (FLIS)

Om netværket: Netværket bruges til vidensdeling blandt alle FLIS-brugere i kommunerne samt andre med interesse i FLIS. Leverandører kan ikke deltage. KOMBIT spiller en aktiv rolle i netværket.
Tilmelding: Anmod om en invitation til netværket her.
Kontaktperson: Pernille Bjørnsen, PMB@kombit.dk.

Fælleskommunal infrastruktur

Relateret til: Kommunernes Data og Infrastruktur (KDI)

Om netværket: Netværket bruges bredt til videndeling blandt personer i kommunerne, der har interesse i Serviceplatformen. Leverandører kan ikke deltage i netværket. Netværket benyttes både til forretningsmæssige og tekniske emner. KOMBIT deler statusmeddelelser og referater i netværket.
Tilmelding: Anmod om en invitation til netværket her.
Kontaktperson: Frederik Beyer, FPB@kombit.dk.

Kommunernes it-arkitekturnetværk

Om netværket: Platform for kommunikation og videndeling mellem kommunale it-arkitekter, KL og KOMBIT.
Tilmelding: Anmod om en invitation til netværket her.
Kontaktperson: Line Laudrup, lila@kl.dk.

KSD kommunenetværk

Relateret til: Kommunernes Sygedagpengesystem (KSD)

Om netværket: Dialog og videndeling om forberedelsen af Kommunernes Sygedagpengesystem; KIGO-opgaver, tips & tricks, spørgsmål og information om projektet. For KSD-projektledere i kommunerne.
Tilmelding: Anmod om en invitation til netværket her.
Kontaktperson: Pernille Moesgaard Bjørnsen, PMB@kombit.dk.

KY kommunenetværk

Relateret til: Kommunernes Ydelsessystem (KY)

Om netværket: Dialog og videndeling om forberedelsen af Kommunernes Ydelsessystem; KIGO-opgaver, tips & tricks og spørgsmål om løsningen. For KY-projektledere i kommunerne.
Tilmelding: Anmod om en invitation til netværket her.
Kontaktperson: Pernille Moesgaard Bjørnsen, PMB@kombit.dk.

Netværk for KOMBIT-programledere

Relateret til: Monopolbruddet

Om netværket: Netværket er et lukket forum til videndeling og dialog mellem landets kommunale KOMBIT-programledere. Netværket kan bl.a. anvendes til at stille spørgsmål om monopolbruddet eller den fælleskommunale infrastruktur til andre medlemmer, give gode råd eller komme med eksempler.
Tilmelding: Anmod om en invitation til netværket her.
Kontaktperson: Pernille Moesgaard Bjørnsen, PMB@kombit.dk

SAPAs kommunenetværk

Relateret til:  Sagsoverblik/Partskontakt (SAPA)

Om netværket: SAPAs Kommunenetværk er en fælles platform for dialog og videndeling om SAPA-projektet kommunerne imellem. Netværket er forbeholdt kommunale medarbejdere, der primært arbejder med SAPA-projektet.
Tilmelding: Anmod om en invitation til netværket her.
Kontaktperson: Nils Rosted, NRO@kombit.dk.

Ydelsesrefusion

Relateret til: Ydelsesrefusion

Om netværket: Anvendes til dialog mellem KOMBIT og Ydelsesrefusions kontaktpersoner.

Tilmelding: Kun mulig for faggruppemedlemmer, som inviteres direkte.

Kontaktperson: Henrik Kirkeskov, HKS@kombit.dk.