Velbesøgte dialogmøder om tilslutning til bibliotekssystem

Flere end 250 deltagere mødte op og bidrog engageret og konstruktivt til debatten om det nye system.

Tre dage i begyndelsen af oktober var kommunernes biblioteks- og skolechefer inviteret til dialogmøder om kommunernes ny fælles bibliotekssystem. Flere end 250 deltagere mødte op og bidrog engageret og konstruktivt til debatten om det nye system.

På møderne gennemgik projektet bl.a. tilslutningsvilkår, indhentning af gevinster og fremtidig organisering, og der blev rundet af med en paneldebat. Projektet er nu i færd med at samle og gruppere de spørgsmål, der blev rejst i tilknytning til dagsorden og debat, og i næste nyhedsbrev giver vi et overblik over de centrale spørgsmål og dertil hørende svar.

Præsentationen fra møderne, som var oplæg til paneldebatten, ligger på www.bibudbud.dk. Præsentationen rummer forventninger til indholdet af den kommende løsning og til den måde, bibliotekerne vil organisere sig på. Vi gør dog opmærksom på, at meget af det fremlagte stadig kan undergå forandringer og tilpasninger, inden det endelige udbudsmateriale er klart.

Den varslede pakke med tilslutningsaftale og diverse bilag i tilknytning hertil fremsendes til de tilmeldte kommuner i den allernærmeste fremtid. Spørgsmål til processen og projektet kan sendes til bibsys@kombit.dk

KOMBIT ser frem til det videre forløb, hvor et eventuelt udbud af et nyt fælles bibliotekssystem vil følge KOMBITs sædvanlige udbudsproces, og hvor vi ser frem til, at alle kvalificerede leverandører byder ind.