Udbud i gang på projekt Køreprøvebooking

Udbuddet på Køreprøvebooking er nu i gang. Her kan du læse, hvilke tildelingskriterier KOMBIT vil benytte i forbindelse med udbuddet.

Som tidligere annonceret er prækvalifikationen på køreprøvebooking nu gennemført. Disse fem virksomheder er ved at skrive tilbud på opgaven:

  • CGI Danmark A/S
  • J.H. Schultz Information A/S
  • EG A/S
  • Knowledge Cube A/S
  • NNIT A/S

De fem leverandører har i forbindelse med afgivelse af deres referencer og på 1:1 møder, inden vi startede prækvalifikationen, præsenteret en rigtig god forståelse for, hvordan den nye løsning kan komme til at se ud. 

”Det økonomisk mest fordelagtige tilbud”,

De fire overordnede tildelingskriterier, der bliver brugt i forbindelse med udbuddet er:

Prioritet

Underkriterier

% vægtning af kriteriet

1

Systemets kvalitet

45 %

2

Leverancesikkerhed

20 %

3

Økonomi

20 %

4

Drift og vedligeholdelse

15 %

Kontrakt forventes underskrevet omkring sommerferien

Den sidste fase af udbuddet på køreprøvebooking er nu startet, og i nedenstående tidsplan kan du se udbudsforretningens væsentligste milepæle. Tidsplanen er ikke endelig, og kan blive justeret undervejs, hvis det skulle vise sig nødvendigt. Ændringer og supplerende oplysninger vil i givet fald blive meddelt via EU-supply til de fem leverandører.

Dato

Aktivitet

10. april 2015

Udsendelse af opfordring til afgivelse af tilbud

14. maj 2015

Frist for fremsendelse af skriftlige spørgsmål via EU-supply KOMBIT vil løbende besvare spørgsmål.

22. maj 2015 kl. 12.00

Frist for modtagelse af tilbud i EU-supply.

Uge 25

Forventet valg af leverandør og fremsendelse af underretning til samtlige tilbudsgivere.

Uge 26 og 27

Stand-still periode.

Uge 28

Kontraktunderskrivelse

I KOMBIT har vi en forventning om, at der bliver tæt løb, og at det bliver en spændende opgave at læse de fem leverandørers tilbud.