Oplysninger om support af KOMBIT-løsninger i drift

Her finder du supportoplysninger på de KOMBIT-løsninger, der er i drift.

På denne side finder du oplysninger om, hvordan du får support på KOMBIT-løsninger i drift.

Du skal som udgangspunkt altid kontakte den servicedesk, helpdesk eller servicelinje, der er nævnt under de enkelte løsninger nedenfor. Men hvis du står i en fastlåst situation og har brug for assistance til at komme videre med en sag hos din leverandørs Servicedesk, kan du kontakte KOMBITs Incident Management.
 

Arbejdsgangsbanken

Support: arbejdsgangsbanken@kombit.dk
 

BBR

Support til borgere og virksomheder skal ske igennem kommunen
via denne side.

Kommunale sagsbehandlere:
Tel.: +45 3334 8916
E-mail: servicedesk@netcompany.com

Åbningstider i Kundeservice:
Mandag-fredag 06.00-18.00

Support om lovfortolkning: BBR@BBR.dk

Projektrelaterede spørgsmål: bbrv18kommune@kombit.dk
 

Byg og Miljø

Borgere og virksomheder skal rette henvendelse til den kommune, deres ansøgning skal håndteres i.

Servicedesk (kun for superbrugere): Servicedesk-portal til Byg og Miljø, hvor registrerede brugere kan indrapportere eventuelle fejl direkte. Her er fx også mulighed for at vedhæfte skærmbilleder etc. Servicedesken tilgås på https://knowledgecube.atlassian.net/servicedesk/customer/portal/7

Support (kun for superbrugere): Tlf. 33 98 33 96.

Aktuel driftsstatus: https://driftsstatus.bygogmiljoe.dk/

Henvendelser vedrørende ændringsønsker, lovmæssige forhold og regelmatricen skal indrapporteres til Byg og Miljøs Ændringsønskeportal. Alle superbrugere har fået information tilsendt om adgang til Ændringsønskeportalen.
 

DAR

Kommunale sagsbehandlere:
Tel.: +45 3334 8925
E-mail: kombit.dar@netcompany.com

Åbningstider i Kundeservice:
Mandag-fredag 06.00-18.00

Faglige spørgsmål: adresser@sdfe.dk

Projektrelaterede spørgsmål: darv10kommune@kombit.dk
 

DUBU

Kommunal support af superbrugere eller it-afdeling:

DUBU Hotline, IBM, tlf. 2112 2222 mellem kl. 9-12 i hverdagene, torsdag kl. 9-16.

Teknisk Hotline, Per Djernaes, IBM, tlf. 2880 6511.
 

FLIS

Kommunal support:
Tlf.: +45 3311 4047
E-mail: KOMBIT.FLIS@netcompany.com

Hjemmeside:
https://www.eflis.dk/

Åbningstider i Service Desk:
Mandag-fredag 07.00 – 17.00
 

Køreprøvebooking (KPB)

Hjemmeside: https://koreprovebooking.dk

Support til Borgerservice, Køreskoler og Politi:
Vejledninger: https://driftsstatus.koreprovebooking.dk/Home/UserManuals

Service Desk e-mail: kpb.support@knowledgecube.net

Telefonisk åbningstider i Service Desk:
Mandag-fredag 08.00 – 16.00

Service Desk telefon +45 3398 2000

Aktuel driftsstatus: https://driftsstatus.koreprovebooking.dk/Home/StatusPage

Ved problemer med rettigheder skal du kontakte hhv. Nets DanID erhvervssupport eller Virk.dk support.

Læs mere om KørePrøveBooking på KOMBIT: http://www.kombit.dk/koreprovebooking
 

NemRefusion

Support til virksomheder og kommunale sagsbehandlere:
Hjemmeside: NemRefusion vejledning
Tlf.: +45 4460 7213
E-mail: support@nemrefusion.dk
Sikker e-mail: nemrefusion@sikker.kmd.dk

Åbningstider i Service Desk:
Mandag-fredag 06.00 – 18.00

Ved problemer med log-in eller rettigheder skal du kontakte hhv. Nets DanID erhvervssupport eller Virk.dk support.
 

Nets DanID Erhvervssupport

Hjælp til log-in med medarbejdersignatur:
Tlf.: +45 7224 7090

Åbningstider:
Mandag-fredag  08.30 – 20.00

Hjemmeside: Nets DanID Erhvervssupport
 

Refusion af sygedagpenge

Kontakt den fraværendes bopælskommune.

Hjemmeside: Liste over kommuner på Virk.dk
 

Refusion af barseldagpenge

Kontakt Udbetaling Danmark:
Tlf.: +45 7012 8064
E-mail: Log på Virk.dk og send digital post til 'Barseldagpenge'

Åbningstider i Service Desk:
Mandag-onsdag  08.00 – 16.00
Torsdag  08.00 – 18.00
Fredag  08.00 – 15.00
 

SAPA

Kommunale sagsbehandlere:
Tel.: +45 3334 8909
E-mail: KOMBIT.SAPA@netcompany.com

Åbningstider i Kundeservice:
Mandag-fredag 06.00-18.00
 

Serviceplatformen

Kommunal og dataleverandør-support:
Tlf.: +45 7011 1533
E-mail: helpdesk@serviceplatformen.dk

Åbningstider i Service Desk:
Arbejdsdage  06.00 – 18.00
 

Støttesystemerne (STS)

Kommunale sagsbehandlere:
Tel.: +45 4460 2160
E-mail: sts-support@kmd.dk

Åbningstider i Kundeservice:
Mandag-fredag 06.00-18.00
 

Virk.dk support

Hjælp til rettigheder til at indberette via Virk.dk:
Tlf.: +45 7020 0030

Åbningstider i Service Desk:
Mandag-fredag  09.30 – 14.30

Hjemmeside: Virk.dk support

 

Kontakt

Service Management chef
3334 9441