Styregruppen for Aula

Styregruppen for Aula består blandt andet af deltagere fra fem kommuner

Styregruppen for Aula har til opgave at træffe alle væsentlige beslutninger i forbindelse med projektet med fokus på kommunernes og brugernes behov.

Styregruppen har ansvar for følgende aktiviteter og områder:

 • Fastlæggelse af overordnede retningslinjer for projektet
 • Tilsyn med projektets fremdrift
 • Risikoejerskab og interessenthåndtering

Styregruppens opgaver skal varetages ud fra de rammer, som projektet er underlagt, herunder hensyntagen til fælleskommunale beslutninger og strategier for projektets område, KOMBITs gældende praksis for it-projekter, og at projektet skal være økonomisk selvbærende.

Deltagere i styregruppen

 • Berit Vilsbøl, Centerchef for Dagtilbud, Slagelse Kommune
 • Hanne Dollerup, Direktør, Kalundborg Kommune
 • Jan Henriksen, Børn- og Ungedirektør, Middelfart Kommune
 • Kristina Østergaard Kristoffersen, Læringschef, Aalborg Kommune
 • Ole Kiil Jacobsen, Forvaltningschef, Børn og Unge, Aarhus Kommune
 • Ralf Klitgaard Jensen, Afdelingschef, KL
 • Kit Roesen, Programchef, KL
 • Kirsten Jørgensen, Chefkonsulent, KL
 • Poul Ditlev Christiansen, projektejer og formand, KOMBIT
 • Jakob Volmer, projektleder, KOMBIT
 

Kontakt

Chefkonsulent / Projektleder
3334 9446