Støttesystemerne

Støttesystemerne sikrer kommunerne et fælles grundlag for effektiv digitalisering.

Støttesystemerne (STS) består af otte selvstændige, men integrerede, it-løsninger, der skal sikre, at kommunernes fagsystemer kan fungere sammen og få adgang til relevant data.

STS er baseret på principperne i Den Fælleskommunale Rammearkitektur, og udgør en central del af det fælles it-landskab for kommuner og ATP/Udbetaling Danmark. Du kan læse mere om de enkelte Støttesystemer i nedenstående produktark og under ’Mere om Støttesystemerne’.

STS, der udvikles af KMD, er en fælleskommunal it-infrastruktur, der bidrager til en åbning af det kommunale marked for flere it-leverandører, og dermed fremmer bedre, billigere og sammenhængende it-løsninger til kommunerne.

Når STS er succesfuldt implementeret til monopolbruddet, skal de benyttes bredt til andre fælleskommunale- og kommunale it-løsninger.

Projektet kommunikerer løbende via oversigterne over ofte stillede spørgsmål (FAQ) samt projektets dokumentbibliotek.

Implementeringshåndbog for STS Adgangsstyring   

KOMBIT har publiceret en implementeringshåndbog, der støtter og vejleder kommunerne i de aktiviteter og opgaver, der skal løses for at implementere STS Adgangsstyring i løbet af 2016.

 

Du finder implementeringshåndbogen og supplerende materiale på Implementering - Adgangsstyring.

Grundfortælling og produktark for Støttesystemerne

Grundfortællingen
Formålet med Grundfortællingen er at fortælle historien om de Fælleskommunale Støttesystemer i et forretningsmæssigt perspektiv. Herunder den værdi som Støttesystemerne tilfører kommunerne på såvel kort som langt sigt.

Speakers notes er er vigtigt del af Grundfortællingen. Derfor er de både inkluderet i præsentationen og trukket ud i et selvstændigt Word-dokument.

Produktark og introfolder
Introfolderen fortæller historien bag Støttesystemerne og den Fælleskommunale Rammearkitektur, mens de enkelte produktark beskriver det pågældende systems primære funktioner, hvorfor dette støttesystem, hvordan det arbejder og gevinsterne for en kommune.

 

Kontakt

Projektchef
3334 9436

Eventuelle spørgsmål kan rettes til stoettesystemerne@kombit.dk