Kommunal involvering i Kommunernes Pensionssystem

Arbejde med Kommunernes Pensionssystem foregår i et tæt samarbejde med kommunerne.

Arbejdet med Kommunernes Pensionssystem foregår i et tæt samarbejde med kommunerne. Det sker blandt andet gennem den kommunale arbejdsgruppe og styregruppen for projektet, som har repræsentanter fra fire kommuner.

Den kommunale arbejdsgruppe

Den kommunale arbejdsgruppe i projektet bag Kommunernes Pensionssystem deltager i arbejdet med at definere, hvordan den nuværende og fremtidige understøttelse af området sker mest hensigtsmæssigt. 

Arbejdsgruppen består af:

 • Mai-Britt Kirkesø, Frederiksberg Kommune
 • Søren Carlsson, Helsingør Kommune
 • Nette Høstmark Andersen, Københavns Kommune
 • Birgitte Frimer-Larsen, Københavns Kommune
 • Viola Fleischer Larsson, Københavns Kommune
 • Dianna Dyrmose Wilson, Lyngby-Taarbæk Kommune
 • Heidi Grønne Hesselballe, Odense Kommune
 • Birgitte Henriette Nielsen, Rødovre Kommune
 • Katja Suadicani, Slagelse Kommune
 • Ann Rasmussen, Sorø Kommune
 • Linda Weihe, Sønderborg Kommune
 • Jeanette Miller Jensen, Sønderborg Kommune
 • Berit Trærup, Vejen Kommune
 • Lis Petersen, Aabenraa Kommune
 • Jannie Juel, Frederiksberg Kommune
 • Susanne Merrild, Herning Kommune
 • Nette Høstmark Andersen, Københavns Kommune
 • Tania Hindsgavl, Lolland Kommune
 • Gitte Vikkelsø Kiærulff, Odense Kommune
 • Anne-Mette Harbo Andersen, Randers Kommune
 • Margreta Bode, Viborg Kommune
 • Jan Christoffersen, Aalborg Kommune
 • Leon Christensen, Aarhus Kommune

Kommunal styregruppe

Styregruppen for projektet bag Kommunernes Pensionssystem skal godkende og tage ejerskab til blandt andet projektets scope og tidsplaner. Styregruppen sikrer også, at projektet bliver styret i dialog med brugerrepræsentanter og dermed bliver realiseret og forankret forretningsmæssigt i kommunerne.

Styregruppen består af følgende repræsentanter:

 • Johnny Vad, IT-chef, Aalborg Kommune
 • Thomas Strøm, ydelseschef, Hvidovre Kommune
 • Marianne Kirkegaard, kontorchef, Esbjerg Kommune
 • Lene Sloth, teamleder, Sønderborg Kommune 
 • Poul Ditlev Christiansen, markedsdirektør, KOMBIT
 • Pia Færch, kontorchef for Digitalisering og Borgerbetjening, KL
 • Janet Samuel, chef for Socialpolitisk Kontor, KL