Kommunal involvering i Kommunernes Pensionssystem

Arbejde med Kommunernes Pensionssystem foregår i et tæt samarbejde med kommunerne.

Arbejdet med Kommunernes Pensionssystem foregår i et tæt samarbejde med kommunerne. Det sker blandt andet gennem de kommunale arbejdsgrupper og styregruppen for projektet, som har repræsentanter fra fire kommuner.

Den kommunale arbejdsgruppe

Den kommunale arbejdsgruppe i projektet bag Kommunernes Pensionssystem deltager i arbejdet med at definere den nuværende anvendelse af KMD Social Pension, samt hvordan den fremtidige understøttelse af området sker mest hensigtsmæssigt. Desuden deltager den kommunale arbejdsgruppe i arbejdet med at sikre kommunernes overgang til KMD SPK i forbindelse med kommunerne og Udbetaling Danmarks udfasning af KMD Social Pension.

Arbejdsgruppen består af:

 • Mai-Britt Kirkesø, Frederiksberg Kommune
 • Søren Rikard Mortensen, Guldborgsund Kommune
 • Søren Carlsson, Helsingør Kommune
 • Nette Høstmark Andersen, Københavns Kommune
 • Birgitte Frimer-Larsen, Københavns Kommune
 • Viola Fleischer Larsson, Københavns Kommune
 • Dianna Dyrmose Wilson, Lyngby-Taarbæk Kommune
 • Heidi Grønne Hesselballe, Odense Kommune
 • Birgitte Henriette Nielsen, Rødovre Kommune
 • Katja Suadicani, Slagelse Kommune
 • Lisbeth Hald Andersen, Sorø Kommune
 • Linda Weihe, Sønderborg Kommune
 • Jeanette Miller Jensen, Sønderborg Kommune
 • Berit Trærup, Vejen Kommune
 • Lis Petersen, Aabenraa Kommune

Økonomiarbejdsgruppen

I januar 2018 mødtes den kommunale økonomiarbejdsgruppen i projektet bag Kommunernes Pensionssystem i kommunerne første gang. Gruppen er oprettet som et supplement til den eksisterende kommunale arbejdsgruppe med særligt fokus på blandt andet mellemkommunal afregning, finansiering og økonomirapportering.

Økonomiarbejdsgruppen består af:

 • Jannie Juel, Frederiksberg Kommune
 • Susanne Merrild, Herning Kommune
 • Nette Høstmark Andersen, Københavns Kommune
 • Tania Hindsgavl, Lolland Kommune
 • Janne Hansen, Odense Kommune
 • Ivan Roth, Odense Kommune
 • Anne-Mette Harbo Andersen, Randers Kommune
 • Margreta Bode, Viborg Kommune
 • Jan Christoffersen, Aalborg Kommune
 • Leon Christensen, Aarhus Kommune

Kommunal styregruppe

Styregruppen for projektet bag Kommunernes Pensionssystem skal godkende og tage ejerskab til blandt andet projektets scope og tidsplaner. Styregruppen sikrer også, at projektet bliver styret i dialog med brugerrepræsentanter og dermed bliver realiseret og forankret forretningsmæssigt i kommunerne.

Styregruppen består af følgende repræsentanter:

 • Alma Larsen, direktør for Social, Kultur og Branding, Guldborgsund Kommune
 • Malene Hald, afdelingsleder, Horsens Kommune
 • Jakob Drue Laursen, sektionsleder, Skive Kommune
 • ​Susanne Krogh, borgerservicechef, Sønderborg Kommune
 • Poul Ditlev Christiansen, markedsdirektør, KOMBIT
 • Pia Færch, kontorchef for Digitalisering og Borgerbetjening, KL
 • Janet Samuel, chef for Socialpolitisk Kontor, KL
 

Kontakt

Chefkonsulent / Projektleder
3268 0419