Kommunal involvering i projekt Social Pension

Projekt Social Pensions arbejde foregår i et tæt samarbejde med kommunerne.

Projekt Social Pensions arbejde foregår i et tæt samarbejde med kommunerne. Det sker blandt andet gennem de kommunale arbejdsgrupper og styregruppen for projektet, som har repræsentanter fra fire kommuner.

Den kommunale arbejdsgruppe

Den kommunale arbejdsgruppe i projekt Social Pension deltager i arbejdet med at definere den nuværende anvendelse af KMD Social Pension, samt hvordan den fremtidige understøttelse af området sker mest hensigtsmæssigt. Desuden deltager den kommunale arbejdsgruppe i arbejdet med at sikre kommunernes overgang til KMD SPK i forbindelse med kommunerne og Udbetaling Danmarks udfasning af KMD Social Pension.

Arbejdsgruppen består af:

 • Søren Rikard Mortensen, Guldborgsund Kommune
 • Søren Carlsson, Helsingør Kommune
 • Nette Høstmark Andersen, Københavns Kommune
 • Birgitte Frimer-Larsen, Københavns Kommune
 • Viola Fleischer Larsson, Københavns Kommune
 • Dianna Dyrmose Wilson, Lyngby-Taarbæk Kommune
 • Heidi Grønne Hesselballe, Odense Kommune
 • Birgitte Henriette Nielsen, Rødovre Kommune
 • Katja Suadicani, Slagelse Kommune
 • Lisbeth Hald Andersen, Sorø Kommune
 • Grethe Særkjær, Sønderborg Kommune
 • Jeanette Miller Jensen, Sønderborg Kommune
 • Berit Trærup, Vejen Kommune
 • Lis Petersen, Aabenraa Kommune

Økonomiarbejdsgruppen

I januar 2018 mødtes den kommunale økonomiarbejdsgruppen for Social Pension i kommunerne første gang. Gruppen er oprettet som et supplement til den eksisterende kommunale arbejdsgruppe med særligt fokus på blandt andet mellemkommunal afregning, finansiering og økonomirapportering.

Økonomiarbejdsgruppen består af:

 • Jannie Juel, Frederiksberg Kommune
 • Susanne Merrild, Herning Kommune
 • Nette Høstmark Andersen, Københavns Kommune
 • Tania Hindsgavl, Lolland Kommune
 • Susan Birgit Nørgaard Pedersen, Lolland Kommune
 • Janne Hansen, Odense Kommune
 • Ivan Roth, Odense Kommune
 • Anne-Mette Harbo Andersen, Randers Kommune
 • Margreta Bode, Viborg Kommune
 • Tina Ketler, Aalborg Kommune
 • Thilde Mikkelsen, Aalborg Kommune
 • Leon Christensen, Aarhus Kommune

Kommunal styregruppe

Styregruppen for Social Pension skal godkende og tage ejerskab til blandt andet projektets scope og tidsplaner. Styregruppen sikrer også, at projektet bliver styret i dialog med brugerrepræsentanter og dermed bliver realiseret og forankret forretningsmæssigt i kommunerne.

Styregruppen består af følgende repræsentanter:

 • Alma Larsen, direktør for Social, Kultur og Branding, Guldborgsund Kommune
 • Malene Rasmussen, afdelingsleder, Horsens Kommune
 • Jakob Drue Laursen, sektionsleder, Skive Kommune
 • ​Susanne Krogh, borgerservicechef, Sønderborg Kommune
 • Poul Ditlev Christiansen, markedsdirektør, KOMBIT
 • Pia Færch, kontorchef for Digitalisering og Borgerbetjening, KL
 • Janet Samuel, chef for Socialpolitisk Kontor, KL
 

Kontakt

Chefkonsulent / Projektleder
3268 0419