Det midlertidige pensionssystem KMD SPK

Historik: Her kan du læse om baggrunden for udviklingen af KMD SPK i forbindelse med UDK's og kommunernes udfasning af KMD Social Pension.

Udbetaling Danmark skal udvikle og etablere en helt ny løsning (UDK Pension) til understøttelse af de opgaver, som Udbetaling Danmark i dag foretager i KMD Social Pension. For at sikre at kommunerne fortsat kan udføre deres opgaver skal KMD Social Pension derfor ombygges, så den fortsat kan fungere, efter at Udbetaling Danmarks del er fjernet. Den ombyggede løsning kaldes KMD SPK. Kommunerne skal benytte KMD SPK indtil en helt ny løsning til understøttelse af de kommunale opgaver er på plads.

KOMBIT og Udbetaling Danmark har i forbindelse med KMD SPK et omfattende arbejde med at afklare og aftale processer, dataudveksling, test med videre. Udbetaling Danmark skal herefter sikre, at deres nye leverandør udvikler i henhold til disse aftaler, ligesom KOMBIT er ansvarlig for at sikre, at KMD ombygger KMD Social Pension.

KMD SPK vil ligne det nuværende KMD Social Pension i design og funktion. Grundet opgavedelingen mellem Udbetaling Danmark og kommunerne, vil nogle funktioner og typer af data dog blive fjernet.

Når UDK Pension og KMD SPK er klar, skal begge løsninger implementeres og ibrugtages parallelt hos Udbetaling Danmark og hos kommunerne.

Som en del af implementeringen forventer KOMBIT i samarbejde med KMD og kommunerne at levere anvisninger, der kan hjælpe til sagsbehandlingen ud fra de data og funktioner, der ligger i KMD SPK.

 

Kontakt

Projektchef
2947 3190