Kommunernes Pensionssystem (Social Pension)

Kommunerne har udfaset KMD Social Pension og arbejder i dag i det midlertidige pensionssystem KMD SPK. KOMBIT har varetaget udbud af det blivende pensionssystem og sørger for udfasning af KMD SPK.

Formålet med Kommunernes Pensionssystem er at sikre udfasning af den del af KMD Social Pension, som kommunerne anvender.

Du kan læse mere om baggrunden og fremgangsmåden for projektet her.

Den 1. marts 2020 tog kommunerne det midlertidige pensionssystem, KMD SPK i brug. KMD SPK er en ombygning af det tidligere kommunale pensionssystem KMD Social Pension. Kommunerne skal anvende KMD SPK, indtil det nye blivende pensionssystem Kommunernes Pensionssystem er klar til at blive taget i brug i løbet af 1. kvartal 2022.

Starter med KP Basis
Når den første version af Kommunernes Pensionssystem udrulles til kommunerne, vil systemet være en basisløsning, kaldet KP Basis. Formålet med at kommunerne modtager en basisløsning er, at gøre det muligt for kommunerne at udfase KMD SPK og dermed realisere en besparelse på 2,9 mio. kr. på landsplan i forhold til de kritiske forudsætningssystemer. Konsekvensen vil naturligvis være et system, som er en basisløsning, hvilket betyder, at systemet kun indeholder det absolut nødvendige i første version i 1. kvartal 2022.

KP Basis vil se anderledes ud end det nuværende pensionssystem, og der vil være ændringer i kommunernes arbejdsgange. Kommunerne vil i udgangspunktet have adgang til de samme data, som de har i KMD SPK, så kommunerne kan løse deres arbejdsopgaver som i dag.

Trin 0 og trin 1
For at kommunerne får et velfungerende pensionssystem og gøre alle kommuner klar til at implementere systemet i 1. kvartal 2022, har projektets kommunale styregruppe besluttet, at der skal være et trin 0, hvor kommunale brugere afprøver KP Basis og et trin 1, hvor alle kommuner udfaser KMD SPK og tager KP Basis i brug. 

Alle kommuners brugere vil i løbet af trin 0 i oktober-december 2021 få adgang til et træningsmiljø, som er identisk med det nye pensionssystem KP Basis. Træningsmiljøet vil modtage alle de samme oplysninger fra andre systemer, som det nuværende KMD SPK og det kommende KP Basis gør, men kommunerne vil ikke kunne foretage udbetalinger, sende breve eller foretage andre handlinger fra systemet, som berører borgeren eller andre systemer. Alle brugere har derfor mulighed for at træne i KP Basis og blive trygge i brugen af systemet med støtte fra onlinehjælp, brugervejledninger, navigationssedler, onlinevideoer og kommunens superbrugere i god tid, før al sagsbehandling skal ske i KP Basis.

Når alle kommuner har gennemløbet trin 0, vil udvalgte pilotkommuner afprøve KP Basis yderligere fra november 2021 til februar 2022, hvorefter alle kommuner udfaser KMD SPK og tager KP Basis i brug.

Videreudvikling frem mod KP
Når KP Basis er udrullet i kommunerne, skal systemet fortsat udvikles til et fuldt moderne og effektivt system. I en toårig periode frem mod 2024 vil der løbende blive tilføjet pakker med ny funktionalitet til systemet. Efter implementeringen af den sidste pakke med ny funktionalitet i 2024 hedder systemet KP. I tiden efter 2024 vil der ske almindelig videreudvikling af systemet. I vores nyhedsbrev kan du læse mere om KP Basis og kommunerne opgaver ifm. implementeringen af systemet.

KOMBITs projekt er forankret i en kommunal styregruppe og to kommunale arbejdsgrupper. Disse fastsætter rammerne for arbejdet og leverer sparring.

Du kan læse mere om styregruppe og arbejdsgrupper her.

Kommunernes Pensionssystem er et led i KL og KOMBITs udbudsplan for monopolområdet.

Har du spørgsmål til projektet, er du velkommen til at skrive til socialpension@kombit.dk.

 

Kontakt

Chefkonsulent / Projektleder
3268 0419

FAQ'er - spørgsmål/svar om  Kommunernes Pensionssystem

dette link, finder du ofte stillede spørgsmål/svar om Kommunernes Pensionssystem.

Nyhedsbreve fra Kommunernes Pensionssystem

Hvis du ønsker at modtage nyhedsbreve fra Kommunernes Pensionssystem, kan du tilmelde dig via dette link.

Kontakt til projektet

socialpension@kombit.dk