Skal min kommune købe nye systemer for at ibrugtage Støttesystemerne?

Her kan du læse mere om forudsætningerne for kommunernes brug af Støttesystemerne

Flere leverandører  - heriblandt også KMD - markedsfører pt. en række systemer som mere eller mindre forudsætninger for Støttesystemerne. Det kan være svært for kommunerne at afgøre, om det er tilfældet.

Det er KOMBITs umiddelbare vurdering, at mange af de tilbudte systemer ikke er en forudsætning for ibrugtagning af Støttesystemerne. De kendte forudsætninger for ibrugtagning Støttesystemerne finder du i opgaveoverblikket, i krav til kommunernes it-miljø og i integrationsvilkårene (sidstnævnte alene for integration mellem lokale systemer og Støttesystemerne).

I tvivlstilfælde anbefaler KOMBIT, at din kommune beder leverandøren rette henvendelse til KOMBIT, som kan foretage afklaringen med den pågældende leverandør. Såfremt der efter dialog med leverandøren mod forventning vil være behov for ændringer i forudsætningerne for ibrugtagning af Støttesystemerne, vil KOMBIT kommunikere dette til kommunerne hurtigst muligt.

Bemærk, at der naturligvis findes en række systemer, som kan anvende funktionalitet i Støttesystemerne til at skabe gevinster i kommunerne – fx systemer til styring af HR-processer. Det skal bare understreges, at de ikke er forudsætninger for ibrugtagning af Støttesystemerne. Kommunerne bør derfor foretage sådanne anskaffelser ud fra sædvanlige business case-betragtninger.