Serviceplatformen

Serviceplatformen er en integrationsplatform, der på ét sted samler data og funktionalitet, som kommunale it-systemer ofte anvender.

Serviceplatformen fungerer som et stykke infrastruktur i den fælleskommunale rammearkitektur. På vegne af kommunerne indkøber KOMBIT data og funktionalitet fra fag- og kildesystemer som fx SKAT, CPR- og CVR-registret. Disse udstilles som services på Serviceplatformen, som kommuner og it-leverandører på en ensartet måde kan få adgang til at anvende til kommunale it-systemer.

Serviceplatformen består overordnet set af to dele:

  1. En integrationsplatform, hvor it-systemer på en ensartet måde kan koble sig til Serviceplatformen og anvende de tilgængelige services
  2. En selvbetjeningsdel, hvor man som kommune eller it-leverandør kan administrere aftaler om adgang til data, få overblik over forbrug mm.

Det hele foregår på www.serviceplatformen.dk. På siden findes også oversigter over tilgængelige services, priser, brugsvejledninger og vilkår for brug af services. Se vejledningsvideo om Serviceplatformen.

Udover på Serviceplatformen distribueres offentlige grunddata også via den fællesoffentlige Datafordeler. Dette notat indeholder KL's og KOMBITs anbefalinger til, hvornår kommunerne bør benytte enten Serviceplatformen eller Datafordeleren.

Alle landets kommuner er oprettet på Serviceplatformen, og over 90 af kommunerne trækker i dag på services fra Serviceplatformen i ét eller flere af deres it-systemer. Over 40 leverandører er tilsluttet platformen og får data til kommunale it-systemer derfra. Det er målet, at alle 98 kommuner anvender Serviceplatformen.

Se oversigt over kommuner og leverandører, der benytter Serviceplatformen.

Serviceplatformen har været i drift siden 1. januar 2013 og sættes i genudbud i andet halvår 2017. Til det formål har KOMBIT igangsat et projekt, der skal håndtere genudbuddet af drift, vedligeholdelse og videreudvikling af systemet. Læs mere om genudbuddet på dette link.

Har du spørgsmål om Serviceplatformen eller oplever fejl?
Se hvem du skal kontakte.

Serviceplatformen er en del af monopolbruddet, som desuden består af Kommunernes SygedagpengesystemKommunernes YdelsessystemSAPA og Støttesystemerne.