Reviewproces - Samarbejdsplatformen

På denne side kan du finde alle materialer, der skal reviewes af kommuner samt information om processen

Her finder du alle de materialer, der skal reviewes af kommunerne i forbindelse med reviewprocessen på Samarbejdsplatformen. Det drejer sig om kravspecifikationen på Samarbejdsplatformen og tilhørende bilag samt andet relevant udbudsmateriale. Deadline for tilbagemeldinger er den 1. juli 2016 kl. 12:00. Du kan læse en beskrivelse af materialerne og den foreslåede proces i drejebogen.

Det er vigtigt at pointere, at al materialet er i en version 0.8 og således ikke kan tages til udtryk for et færdigt udbudsmateriale. KOMBIT forbeholder sig således ret til at foretage relevante ændringer i henhold til review kommentarer mv. helt frem til udbudsforretnings påbegyndelse. Materialet er at betragte som work in progress, og projektet håber på mange reviewkommentarer fra henholdsvis kommuner og interesserede leverandører.  

 

Kontakt

Forretningschef
3334 9407