Mit Sygefravær

Mit Sygefravær er den obligatoriske selvbetjeningsløsning for sygemeldte borgere.

Den 1. juni 2015 gik den borgervendte selvbetjeningsløsning Mit Sygefravær i drift på Borger.dk, og den 1. december 2015 blev løsningen obligatorisk at bruge.

Mit Sygefravær indgik i KOMBITs genudbud af NemRefusion. KMD vandt genudbuddet af NemRefusion og vandt derigennem også optionen på udvikling og drift af selvbetjeningsløsningen.

I Mit Sygefravær kan den sygemeldte:

  • Kommentere arbejdsgivers oplysninger
  • Anmode om sygedagpenge
  • Udfylde oplysningsskema
  • Se historik for dokumenter/korrespondance med kommunen
  • Raskmelde sig
  • Uploade dokumentation til sin sag
  • Se hvem, der er kommunens databeskyttelsesrådgiver (DPO)

Selvbetjening for virksomheder, a-kasser og selvstændige på sygedagpengeområdet er i dag obligatorisk og sker via den fælleskommunale, lovfæstede indberetningsløsning, NemRefusion. Mit Sygefravær integrerer til fagsystemet KSD (Kommunernes Sygedagpengesystem). Frem til lanceringen af Mit Sygefravær har der ikke været en tilsvarende selvbetjeningsløsning for borgere. I økonomiaftalen for 2015 blev borgervendt selvbetjening på sygedagpengeområdet obligatorisk som del af den såkaldte bølge 4 med virkning fra 1. december 2015 - men kommunerne har allerede taget løsningen i brug 1. juni 2015.

 

Kontakt

Seniorkonsulent / Projektleder

Personfølsomme oplysninger
E-mails som indeholder personfølsomme oplysninger skal sendes til vores sikker postkasse: teknisk-support@sikker.mitsygefravaer.dk

Kommunehenvendelser:

Har du spørgsmål eller ændringsønsker?
Så er du velkommen til at kontakte projektet på mitsygefravaer@kombit.dk

Ved supportspørgsmål kan kommunerne kontakte KMD:

Mail: teknisk-support@mitsygefravaer.dk
Tlf. 4460 3953

Borgerhenvendelser:
Borgere kan rette henvendelse til deres bopælskommune.