Fælleskommunal Virksomhedskontakt Database

Understøttelse til virksomhedskontakt på tværs af kommuner og kommunale institutioner.

Kommunerne ligger inde med gode og aktuelle data i deres respektive CRM-systemer (Customer Relationship Management). Data som i mange tilfælde kan skabe værdi på tværs af institutioner og kommunale skel.

Derfor er det også blevet besluttet at oprette en fælleskommunal database for virksomhedskontakter. En database som skal formidle kontakter på tværs, lette administrationen og skabe grundlag for en mere sammenhængende virksomhedskontakt i den enkelte kommune.

Krav og prioriteter

Igennem udbud og dialogen med potentielle leverandører har fokus været på, at der skal etableres en løsning, som kan udbygges og skaleres. Løsningen skal samtidig gøre det så simpelt som muligt for leverandører af de kommunale CRM-systemer at koble sig til løsningen.

Ambitionerne skal ikke overdrives, hvorfor der tænkes i brug af velkendt teknologi til at løse opgaven. Velkendt og velafprøvet teknologi, som kan understøtte skærpede krav til sikkerhed nu og i fremtiden.

Løsningen

Den nye løsning skal understøtte virksomhedsindsatsen på tværs af kommuner og på tværs af væksthuse, jobcentre og erhvervscentre.

Løsningen skal fungere som en fælles infrastruktur, hvor væksthuse, jobcentre og erhvervscentre kan dele oplysninger om virksomhedsbesøg og virksomhedskontakt.

Løsningen er sammensat af følgende delelementer:

  • Et element til lagring af oplysninger om virksomhedskontakt i et generisk format
  • Et element til modtagelse af data fra de forskellige CRM-systemer
  • Et element som kan udstille data for brugerne (via deres CRM-system)
  • Et administrationselement (bruger- og adgangsstyring, fejllog, adgangslog mm.

Løsningen er udviklet som en del af den fælleskommunale digitale handlingsplan, og er gratis for kommunerne at benytte.

Model

                      Hidtil                                  Fremefter
 

 

 

Kontakt

Seniorkonsulent / Projektkoordinator

Kontakt KL for information om projektet:

Camilla Iversen: caiv@kl.dk
Thomas Trøster: thtr@kl.dk

Spørgsmål til den tekniske side af løsningen, kan rettes til KOMBIT.