Praksys

Praksys er en ny sygesikringsløsning, som KOMBIT sammen med regionerne, DXC og KL arbejder på at udvikle

Praksys er det første projekt i Danmark, hvor alle regioner og kommuner er gået sammen om udvikling af et it-system, som skal understøtte praksissektoren. Der bliver tale om en løsning, som skal bruges af alle regioner og kommuner, og som også vil blive driftet i fællesskab.

Løsningen Praksys får brugergrænseflader i forhold til borgerens valg af læge, sundhedskort og understøtter dermed kommunerne i deres administration af en række opgaver.

Leverandøren af den nye løsning er DXC (der tidligere hed CSC Scandihealth A/S).

Status

I øjeblikket arbejder leverandøren på at udvikle løsningen, men udviklingsarbejdet på Praksys har vist sig at være mere tidskrævende end først antaget. Derfor afventer vi i KOMBIT en ny tidsplan fra leverandøren og kan herefter melde en ny implementeringsplan ud. KOMBIT følger imidlertid udviklingen tæt for at sikre, at der er fremdrift i projektet.

Kommunerne får gennem den nye løsning praksys.dk et håndteringssystem til at varetage:

  • Udstedelse af alle slags sundhedskort
  • Borgernes valg af sygesikringsgruppe
  • Borgernes valg af alment praktiserende læge
  • Administration af den kommunale del af økonomien herunder udligning med regionerne

Desuden vil der for området omkring den vederlagsfrie fysioterapi ske forbedringer af valideringsmulighederne.

 

Kontakt

Chefkonsulent / Projektleder
3334 9474