Overblik over kommunernes opgaver ifm. ibrugtagningen af Støttesystemerne

Støttesystemernes opgaveoverblik er nu tilgængeligt i anden version. Kommunerne kan i overblikket se et udsnit af de opgaver, som skal løses for at blive klar til implementeringen af monopolbrudsprojekterne.

Kommunerne har forskellige erfaringer og forudsætninger for at løfte de kommende opgaver med at ibrugtage Støttesystemerne. Nogle kommuner vil kunne ibrugtage Støttesystemerne relativt nemt, mens det for andre vil kræve en større indsats såvel kompetence- som opgavemæssigt.

Det har derfor været efterspurgt, at KOMBIT allerede på nuværende tidspunkt kan beskrive de opgaver, den enkelte kommune skal løse lokalt i forhold til Støttesystemerne for at kunne implementere Kommunernes Ydelsessystem, Kommunernes Sygedagpengesystem og Sagsoverblik/Partskontakt (SAPA).

For at imødekomme dette behov bedst muligt har KOMBIT i samarbejde med fire kommunale arbejdsgrupper for Støttesystemerne arbejdet på at skabe overblik over de opgaver, som kommunerne skal løse lokalt.

Første version er et overblik over de opgaver samt et forslag til en proces til at løse disse opgaver. Opgaveoverblikket kan tilgås her:

Opgaveoverblik ifm. ibrugtagning af Støttesystemerne (opdateret version 1.1 per 12. februar 2015)

På Digitaliseringsmessen i Odense Kongres Center den 25. september 2014 er der et oplæg på KOMBITs scene kl. 11.25 om Støttesystemerne (Støttesystemerne i rammearkitekturen og SAPA). Herefter er der i konferencecenterets lokale 7 et særskilt arrangement kl. 14.00-15.30, hvor indholdet i det netop offentliggjorte opgaveoverblik gennemgås.

Vi håber at se mange af jer på Digitaliseringsmessen!