Ydelser og Servicemål - Bilag 7.1 tilføjet bilag til høring for Social Pension Kommune

KOMBIT ønsker dialog med leverandører om udvalgte bilag."Ydelser og Servicemål - Bilag 7.1" er nu tilføjet de øvrige bilag til høring.

Den 3. maj sendte KOMBIT en nyhed ud til leverandører om høring af udvalgte bilag for Social Pension Kommune.
Vi har modtaget henvendelser fra nogle leverandører, der ønsker uddybende information.
Derfor har vi nu tilføjet "Ydelser og Servicemål - Bilag 7.1", som beskriver af de Ydelser, som Leverandøren skal levere i henhold til Driftskontrakten, og Servicemålene herfor, hvor Leverandøren har det samlede leveranceansvar for Infrastrukturdrift, Applikationsdrift og Applikationsvedligehold.

Du finder "Ydelser og Servicemål - Bilag 7.1" sammen med de øvrige dokumenter, der blev sendt i høring her.

 

Kontakt

Chefkonsulent / Forretningsudvikler
3268 0423