Workshops giver gode input til projekt Social Pension

Den 14. og 15. maj 2018 afholdt Social Pension den tredje af den række af workshops, der skal give svar på om pensionsområdet kan håndteres billigere og mere effektivt.

I projekt Social Pension arbejder vi med at udvikle og etablere en helt ny it-understøttelse til kommunernes opgaver indenfor pensionsområdet. De første analyser i regi af projektet viste dog, at det vil blive meget komplekst og dyrt at understøtte de kommunale opgaver på pensionsområdet på den måde som det var tænkt oprindeligt.

Derfor har KL og KOMBIT nedsat en taskforce med medlemmer fra KL og KOMBITs kommunale arbejdsgrupper. Taskforcen skal se på, om det er muligt at ændre i rammebetingelserne i form af lovgivning, opgavesplittet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark samt processer kan ændres, så pensionsområdet kan håndteres mere effektivt og it-understøttes billigere.

Taskforcen mødes til en workshops

Den 14. og 15. maj 2018 afholdt Social Pension den tredje af den række af workshops, der skal give svar på om pensionsområdet kan håndteres billigere og mere effektivt.

Fin stemning og mange gode konstruktive forslag. Det er den foreløbige konklusion på workshoppen, som blev afholdt i et smukt og solbeskinnet Odense, hvor kommunen var så venlige at lægge lokaler til.

Workshoppen strakte sig over to dage, hvor dag et gik med at lave løsningsforslag til:

  • Brøkpension og supplement til brøkpension
  • Afsoning i andre institutioner end fængsel. Fx surrogat, surrogatvaretægtsfængsling og andre foranstaltninger
  • Bistands-/plejetillæg

Sidst på dagen var styregruppen for Social Pension med på Skype og fik præsenteret dagens arbejde.

Review af tidligere forslag på dag to

Dag to af workshoppen blev brugt på review af de løsningsforslag, som arbejdsgruppen er kommet frem til under de forrige to workshops i april. Her er de vigtigste emner på dagsordenen:

  • Formuefastsættelse
  • Adgang til oplysninger fra sygeforsikring
  • Forenkling af helbredstillæg til fødder
  • Flyt ansøgning om helbredskort til UDK
  • Afskaf ansøgning til helbredskort
  • Standardisering af ydelseskoder til alm. helbredstillæg
  • Standardisering af ydelseskoder til udvidet helbredstillæg

Fra projektets side skal lyde en stor tak til de dygtige og effektive mennesker, der er med i taskforcen. Vi er på de tre workshops nået et godt stykke videre, end vi havde forventet på grund af det gode arbejde og det store engagement som taskforcens medlemmer lægger for dagen.

Styregruppens beslutter videre proces

De mange løsningsforslag skal nu prioriteres. Det vil resultere i et løsningskatalog med indstilling til beslutning. I slutningen af maj bliver der så afholdt en beslutningsworkshop, hvor styregruppen for projektet vil beslutte, hvad den videre proces for de enkelte forslag skal være.

Nogle forslag vil evt. kræve supplerende behandling i KL’s bestyrelse, KL’s politiske udvalg eller andre organer. Den konkrete videre behandling vil ske med udgangspunkt i KL’s anbefalinger hertil og efter drøftelse i styregruppen. Andre løsningsforslag vil blive håndteret af KOMBIT i implementeringen af den nye kommunale pensionsløsning.