Workshopforløb afsluttet på Nyt fælles bibliotekssystem

Kravspecifikationen til det nye system forventes klar i starten af september

Den sidste workshop omkring kravspecificeringen af det ny fælles bibliotekssystem blev afholdt onsdag den 15. august. Workshoppen var den sidste i en lang række, hvor engagerede repræsentanter for i alt 94 kommuner har arbejdet med at kravspecificere det nye system. Kravspecifikationen har været i høring i kommunerne hen over sommeren, og den sidste workshop blev brugt til at diskutere de afsnit i den tidlige version af kravspecifikationen, der gav anledning til flest eller meget modstridende kommentarer.

Dialogmøder om kravspecifikation og udbud 

Der er fortsat en del emner, der skal afklares, men hovedelementerne i den kravspecifikation V.1.0, der skal i udbud, vil som planlagt ligge klar primo september. Vi forventer af afholde en række dialogmøder for kommunerne ultimo september, hvor vi vil behandle kravspecifikationen og en plan for udbuddet af den, forud for at vi skal indhente tilslutning til gennemførelse af udbuddet.

Det ny fælles bibliotekssystem forventes klart ved årsskiftet 2013/2014. Dialogmøderne vil blive annonceret her på hjemmesiden snarest.