Vil du være med til at udpege muligheder i kommunal brug af blockchainteknologi

I september afholder KL og KOMBIT workshop om, hvilke muligheder i blockchainteknologi kan tilbyde den kommunale sektor..

KL og KOMBIT har netop indgået aftale med Nordic Blockchain Association om et forløb, der skydes i gang med en workshop den 7. september. Målet er, at der inden årets udgang er udviklet en pilot, der kan give kommunerne, KOMBIT og KL kompetencer og viden om teknologiens muligheder og udfordringer.

Blockchainteknologien er af mange, bl.a. OECD, udråbt til at rumme store potentialer for effektiviseringer, øget sikkerhed og transparens også i den kommunale sektor. I Danmark er der ikke tidligere foretaget forsøg i den kommunale sektor, men interessen er stigende.

På workshoppen vil op til 30 deltagere fra kommuner, KL og KOMBIT mødes for at identificere en proces, der egner sig til at afprøve blockchain i kommunal sammenhæng. Interesserede deltagere fra kommunerne med godt kendskab til kommunale forretningsprocesser og flair for indførelse af nye teknologier kan hurtigst muligt henvende sig til Torben Mathisen i KL på TOMA@KL.dk eller Rasmus Vedel fra KOMBIT på RAV@KOMBIT.dk.

Pladser bliver som udgangspunkt fordelt efter først-til-mølle-princippet, med hensyntagen til antallet af deltagende kommuner. KL og KOMBIT sørger for løbende at informere om arbejdet.

 

Kontakt

Markeds- og innovationschef
7268 8123