Vejledning til løntilskud- og fleksjobrefusion via NemRefusion

NemRefusion har udarbejdet en første version af vejledningen til kommunerne i forbindelse med løntilskud- og fleksjobrefusion via NemRefusion.

I slutningen af august 2013 bliver det muligt for virksomheder at anmode om refusion for medarbejdere ansat i løntilskud eller fleksjob via NemRefusion.

Det er til en start frivilligt om man som arbejdsgiver vil bruge løsningen i NemRefusion eller om man fortsat vil anvende de eksisterende papirblanketter. Det forventes dog at blive obligatorisk at anvende NemRefusion til formålet ca. seks måneder efter idriftsættelsesdatoen - ligesom det i dag er obligatorisk at anvende NemRefusion på syge- og barselsdagpengeområdet.

Vejledning til kommunerne

NemRefusion har nu udarbejdet en første version af vejledningen til kommunerne i forbindelse med løntilskud og fleksjobrefusion via NemRefusion.

Vejledningen indeholder en beskrivelse af arbejdsgiverens arbejdsgang i NemRefusion, hvordan indberetningen bliver sendt til kommunen og hvilke data indberetningen indeholder. Vejledningen vil løbende blive opdateret og kan findes under Downloads nederst på denne side.

 

Kontakt

Chefkonsulent / Projektleder
3334 9412