Valg til styregruppen for Fællesskabet FBS

For anden gang er der i år valg til styregruppen for Fællesskabet FBS, der står bag Fælles Bibliotekssystem. For at kunne blive valgt skal man indmelde sin kandidatur senest den 13. april 2018.

I spidsen for løsningen Fælles Bibliotekssystem (FBS) står en styregruppe, som er valgt blandt Fællesskabets medlemmer - landets 98 kommuner samt Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig. Første valg til styregruppen fandt sted i 2016. Styregruppen består af i alt otte medlemmer fra kommunerne samt et medlem fra KOMBIT.

Det er styregruppen, der bestemmer vejen for FBS, og som medlem har man derfor stor indflydelse på fremtiden for løsningen. Blandt styregruppens opgaver er:

  • At fastlægge vision og strategier for det Fælles Bibliotekssystem
  • At styre videreudviklingen gennem prioritering af udviklingsopgaver i forhold til FBS’ vision, strategier og økonomi.
  • At godkende budget, årsrapportering og den pris kommunerne betaler for løsningen.

Skal varetage alle medlemmers interesser

Styregruppen har til opgave at varetage hele projektets og alle medlemmernes interesser. Heri ligger også at varetage faglige og økonomiske interesser for både folkebiblioteker og pædagogiske læringscentre. Styregruppen sekretariatsbetjenes af KOMBIT og mødes fast hvert kvartal samt i øvrigt efter behov. Én gang om året møder styregruppen repræsentanter fra Fællesskabet på årsmødet. Du kan læse mere om styregruppen her.

Styregruppens medlemmer bliver valgt for fire år - dog er fire af gruppens nuværende medlemmer allerede på valg nu efter to år. Det skyldes vedtægternes bestemmelser om, at der skal afholdes valg hvert andet år, hvor fire af styregruppens kommunale medlemmer så er på valg. Medlemmerne bliver valgt i fire valggrupper, som er opdelt efter kommunernes størrelser. 

Fire medlemmer på valg

De fire medlemmer der er på valg i 2018 er:

  • Steffen Nielsen, Odense Kommune
  • Toke Leth Laursen, Silkeborg Kommune
  • Kristine Nygaard Ledet, Skive Kommune
  • Morten Haggren Brynildsen, Rebild Kommune

Styregruppemedlemmer kan genopstille. 

Hver kommune må opstille en kandidat til valget. Det er derfor vigtigt, at man sørger for, at der er fælles fodslag i kommunen, inden man indmelder kandidater. Den nuværende styregruppe opfordrer til at kommunerne tilstræber at opstille folk fra skolesektoren såvel som fra folkebiblioteker, da det er vigtigt, at begge sektorer er repræsenteret i styregruppen. 

Kandidater skal indmeldes via mail til bibsys@kombit.dk senest den 13. april 2018.  Selve valget finder sted mellem juni og august, og valgresultatet vil blive offentliggjort i uge 35. Første styregruppemøde for de nye kandidater bliver den 19. sept. 2018. 

Den kandidat fra hver valggruppe, der får flest stemmer bliver valgt som styregruppemedlem, mens de to der får næstflest stemmer bliver suppleanter. Du kan læse mere om organiseringen og baggrunden for valget i vedtægterne for FBS.