Valg til styregruppe for Fælles Bibliotekssystem - 2018

I sommeren 2018 skal der igen være valg til styregruppen for FBS. Fire af de nuværende medlemmer er på valg.

Bag løsningen Fælles Bibliotekssystem (FBS) står alle landets 98 kommuner samt Det Danske Bibliotek i Sydslesvig. Den nuværende styregruppe blev valgt i 2016, og som det fremgår af vedtægterne skal der i 2018 være valg igen til fire af de otte poster samt til posterne som supleanter. De kommunale repræsentanter i styregruppen repræsenterer fire grupperinger af kommuner i henhold til vedtægternes punkt 7.4. 

Styregruppen beslutter udvikling

Det er styregruppen, der bestemmer vejen for FBS, og som medlem har man derfor stor indflydelse på fremtiden for løsningen. Styregruppen for fællesskabet har til opgave at varetage hele projektets og alle interessenternes interesser. Det er således ikke et politisk organ og heller ikke en brugergruppe.

Blandt styregruppens opgaver er:

  • At fastlægge vision og strategier for det Fælles Bibliotekssystem
  • At styre videreudviklingen gennem prioritering af udviklingsopgaver i forhold til FBS’ vision, strategier og økonomi.
  • At godkende budget, årsrapportering og den pris kommunerne betaler for løsningen.

Syv kandidater har meldt deres kandidatur til valget 2018. På denne side kan du se hvem og læse kandidaternes valgudtalelser. 

Selve valget til styregruppen finder sted fra juni - august 2018. Hver kommune kan stemme én gang. Første møde i den nye styregruppe finder sted den 19. sept. 2018.

 

Kontakt

Projektchef
3268 0497