Valg til styregruppe for Fælles Bibliotekssystem

I forbindelse med at FBS går i drift, skal fællesskabets styregruppe bemandes.

Bag løsningen Fælles Bibliotekssystem (FBS) står 95 kommuner. I forbindelse med at løsningen er gået i drift, skal styringen af løsningen fremover ske i et fællesskab mellem de 95 kommuner. I den forbindelse skal der fællesskabets styregruppe bemandes, og vi opfordrer derfor interesserede kandidater til at melde sig.

Fællesskabet FBS får en valgt styregruppe med op til 11 medlemmer, heraf otte kommunale repræsentanter og otte suppleanter. De kommunale repræsentanter skal repræsentere fire grupperinger af kommuner i henhold til vedtægternes punkt 7.4. 

Styregruppen beslutter fremtidig udvikling

Det er styregruppen, der fremover skal bestemme vejen for FBS, og som medlem får man derfor stor indflydelse på fremtiden for løsningen. Blandt opgaverne bliver:

  • At fastlægge vision og strategier for det Fælles Bibliotekssystem
  • At styre videreudviklingen gennem prioritering af udviklingsopgaver i forhold til FBS’ vision, strategier og økonomi.
  • At godkende budget, årsrapportering og den pris kommunerne betaler for løsningen.

En kommune må opstille en kandidat til valg som styregruppemedlem og en kandidat til valg som suppleant. Det er derfor vigtigt, at man sørger for, at der er fælles fodslag i kommunen, inden man indmelder kandidater.

Indmelding af kandidatur senest 10. juli 2016

Projektets nuværende Advisory Board og Organisationsfølgegruppen har sammen med projektledelsen tilrettelagt en proces for valget til den nye styregruppe. Kandidater skal være indmeldt pr. mail til bibsys@kombit.dk senest 10. juli 2016. I takt med at kandidaterne bliver indmeldt, vil du kunne se, hvem der har meldt sig på denne side.

Selve valget til styregruppen vil finde sted i august 2016.

Styregruppe skal varetage hele fællesskabets interesser

Styregruppen for fællesskabet vil have til opgave at varetage hele projektets og alle interessenternes interesser. Det er således ikke et politisk organ og heller ikke en brugergruppe.

Både projektets nuværende styregruppe og de øvrige følgegrupper har udtrykt, at hvis nuværende følgegruppemedlemmer ønsker at kandidere, vil dette blive betragtet som et vigtigt bidrag til sikring af kontinuitet i forvaltningen af Fælles Bibliotekssystem. 

 

Kontakt

Projektchef
3268 0497