Vær med til at kravspecificere det ny fælles bibliotekssystem

Kravspecifikationsarbejdet af et nyt fælles bibliotekssystem følger planen og går i gang 1. maj.

På tre dialogmøder afholdt i foråret 2012 blev det understreget, hvor vigtigt det er, at bibliotekerne er med til at forme et nyt system, og derfor er det glædeligt at se, at kommuner og personer fra både folke- og skolebiblioteker har allerede tilkendegivet interesse i at deltage i arbejdet. En oversigt over interesserede kan ses på http://bibudbud.dk/.

Er også du interesseret i at deltage i kravspecifikationsarbejdet, så send venligst en mail til jsd@kombit.dk med oplysning om kommune og funktion sammen med et par ord om baggrunden for din interesse.

KOMBIT vil inddrage så mange som muligt i arbejdet, men der er af praktiske hensyn en naturlig øvre grænse for, hvor mange der kan deltage. Derfor kan det blive nødvendigt at begrænse antallet af deltagere.

Møde for interesserede:

Der vil blive afholdt et møde for alle, der har meldt deres interesse i kravspecifikationsarbejdet, hvor KOMBIT giver uddybende information om projektet, herunder organiseringen af og arbejdet med kravspecifikationen samt andre forhold omkring deltagelsen i arbejdet, fx omkostningsdækning. Disse forudsætninger, der fra projektets side bliver opstillet for deltagelse i arbejdet, vil give den enkelte på mødet baggrund for at kunne tage endelig stilling til deltagelse.

Mødet bliver afholdt onsdag d. 9. maj kl. 10.00 – 15.00 på Vejle Bibliotekerne.

Interessetilkendegivelse og tilmelding til mødet skal ske senest 27. april til jsd@kombit.dk.

 

Kontakt

Chefkonsulent / Forretningsudvikling
3334 9473