Undtagelsesregister til Mit Sygefravær er klart

Et undtagelsesregister til registrering af sygemeldte, som ikke kan betjene sig digitalt og skal undtages fra Mit Sygefravær, er nu klart.

Den fællesoffentlige bølgeplan for selvbetjening indebærer, at selvbetjening i forbindelse med dele af borgerens kommunikation med kommunen på sygedagpengeområdet vil være obligatorisk fra den 1. december 2015. Selvbetjening i Mit Sygefravær bliver således obligatorisk fra den 1. december 2015.

Fra denne dato er det obligatorisk for landets sygemeldte at orientere sig om/udfylde følgende i Mit Sygefravær:
•    underretningsbreve
•    anmodning om sygedagpenge 
•    oplysningsskema

Der vil imidlertid være sygemeldte, som ikke kan betjene sig digitalt, og som derfor skal undtages fra Mit Sygefravær. Til det formål har KOMBIT fået udviklet et register, hvori sagsbehandlere på sygedagpengeområdet kan registrere de borgere, som bliver undtaget fra digital selvbetjening i Mit Sygefravær. 

En undtagelse fra Mit Sygefravær gælder fra tidspunktet for registreringen af undtagelsen i undtagelsesregisteret og indtil borgeren er rask/ikke længere modtager sygedagpenge.

Vejledning vedr. undtagelse fra Mit Sygefravær

I underretningsbrevet, som sendes til den sygemeldte efter arbejdsgiverens/a-kassens anmeldelse af sygefraværet i NemRefusion, vil der fra 1. december være information om muligheden for at blive undtaget fra Mit Sygefravær. Sygemeldte, som er ude af stand til at benytte Mit Sygefravær, skal kontakte borgerservice/kommunen og bede om at blive undtaget fra løsningen. Det er op til sagsbehandleren at vurdere, om der kan bevilges undtagelse i det konkrete tilfælde. 

KOMBIT har fået udviklet et undtagelsesregister, hvori sagsbehandlere på sygedagpengeområdet kan registrere de borgere, som bliver undtaget fra digital selvbetjening i Mit Sygefravær. Det er vigtigt, at landets kommuner er forberedt på at håndtere henvendelser fra sygemeldte, som fra og med den 1. december måtte ønske at blive undtaget fra Mit Sygefravær. Kommunernes virk-administratorer skal i god tid tildele de relevante sagsbehandlere rettigheder til registeret. Det gør virk-administratorerne ved at logge ind i NemRefusions administrationsmodul og tildele sagsbehandlerne det privilegie, der hedder ”Administration af undtagelsesregister for kommuner”. SE PRÆCISERENDE NYHED HER.

KOMBIT har udarbejdet en vejledning, der beskriver reglerne omkring undtagelse og procedurerne for, hvordan kommunernes sagsbehandlere kan undtage sygemeldte fra selvbetjeningsløsningen.

I vejledningen står bl.a. beskrevet:

  • hvilke regler der gælder vedr. undtagelse
     
  • ​hvordan sagsbehandlerne får adgang til undtagelsesregisteret (det er vigtigt at de pågældende sagsbehandlere får tildelt de nødvendige rettigheder i administrationsmodulet inden den 1. december, hvor løsningen bliver obligatorisk)
     
  • hvordan der kan oprettes og afsluttes undtagelser i registeret (bemærk, at der først kan oprettes undtagelser i registeret fra og med den 1. december)
     
  • hvordan sagsbehandlerne kan indhente oplysninger fra sygemeldte, som undtages fra Mit Sygefravær

Se vejledningen her.

 

Kontakt

Seniorkonsulent / Projektleder
3268 0410