Udvikling i gang på Køreprøvebooking

Den 1. juli underskrev KOMBIT en kontrakt med Knowledge Cube A/S som leverandør på den nye løsning til køreprøvebooking. Nu er udviklingen gået i gang.

Efter en veloverstået afklaringsfase, hvori projektets referencegruppe løbende har bistået med viden på området, er Knowledge Cube nu gået i gang med udviklingen af den nye løsning til køreprøvebooking. I projektets referencegruppe indgår repræsentanter fra både kommunerne, Rigspolitiet og Dansk Kørelærer-Union.

Det forventes, at den nye løsning udrulles omkring maj 2016. Når tidspunktet for udrulning nærmer sig, vil der blive distribueret nærmere information til kommuner, Rigspolitiet og kørelærere – bland andet om hvordan overgangen til den nye løsning kommer til at foregå.

KOMBIT ser frem til det videre samarbejde med Knowledge Cube om at levere Køreprøvebooking.