Udvalg nedsat til at analysere og prioritere videreudviklingsønsker til FBS

Til at hjælpe FBS’ styregruppe med at prioritere videreudviklingsønsker er der nu blevet nedsat en række udvalg.

I forbindelse med mødet for styregruppen for Fællesskabet FBS i februar 2017 valgte styregruppen at nedsætte en række udvalg, der skal hjælpe med at undersøge og analysere videreudviklingsønsker i forbindelse med FBS og komme med forslag til prioriteringer. Udvalgene består af et permanent videreudviklingsudvalg og tre midlertidige ekspertudvalg, der skal komme med bidrag til henholdsvis Skoleportalen, katalogisering og statistik.

Videreudviklingsudvalget

Videreudviklingsudvalget skal:  ”bidrage til beslutningsoplæg om konkrete videreudviklingsinitiativer for FBS baseret på grundige analyser og i tråd med styregruppens udviklingsstrategi samt øvrige kendte rammer for videreudvikling, fx økonomi.”

Videreudviklingsudvalget er permanent, men deltagerne kan løbende udskiftes af styregruppen. Vi forventer, at udvalget vil mødes seks til otte gange om året, og at udvalget vil trække på input fra faglige analysegrupper efter behov.

Det har været vigtigt at inddrage repræsentanter fra forskellige typer af kommuner og som har forretnings- eller systemkendskab. Desuden er der lagt vægt på at både folkebiblioteker og PLC-området er repræsenteret.

Foreløbigt er følgende med i udvalget:

 • Birgitte Reindel, Pædagogisk LæringsCenterForening
 • Peter Broch Rasmussen, Odense Kommune, Børn- og Unge-forvaltning
 • Gitte Gordon, Roskilde Kommune
 • Pernille Saul, Guldborgsund Kommune
 • Per Kjær, Aarhus Kommune
 • Michael Ljungberg, Viborg Bibliotek, Viborg Kommune
 • Maria Sesse Nisted Atkin, Ishøj Kommune
 • Trine Vandsted Nielsen, Ringsted Kommune

Analysegruppe – skoleportal

Analysegruppen for Skoleportalen skal: ”På nærmere specificeret opdrag fra KOMBIT/Videreudviklingsudvalg bidrage med faglige vurderinger af videreudviklingsønsker i forhold til Skoleportalen, herunder vurdere potentialet for kommunernes brugere samt komme med anbefalinger til ønskernes logiske sammenhæng med øvrige og evt. prioriterede rækkefølge.”

Gruppen er midlertidig og opløses, når opgaven er løst.

Foreløbigt består analysegruppen – Skoleportal af:

 • Karsten Boll, Vejle Kommune
 • Bent Sejrsen, Aarhus Kommune
 • Carsten Lolck, Hedensted kommune​

Analysegruppe – katalogisering

Analysegruppen for katalogisering skal: ”På nærmere specificeret opdrag fra KOMBIT/Videreudviklingsudvalg bidrage med faglige vurderinger af relevante videreudviklingsønsker i forhold til katalogisering, herunder vurdere potentialet for kommunernes brugere samt komme med anbefalinger til ønskernes logiske sammenhæng med øvrige og evt. prioriterede rækkefølge.”

Gruppen er midlertidig og opløses, når opgaven er løst.

Analysegruppen – katalogisering består af:

 • René Høtbjerg Øhlenschlæger, Københavns Kommune
 • Jacob Luther, Kolding Kommune
 • Ann-Berit Wichmann Jensen, Bibliotekar, Odense Bibliotek

Analysegruppen statistik

Analysegruppen for statistik skal: ”På nærmere specificeret opdrag fra Videreudviklingsudvalget bidrage med faglige vurderinger af relevante videreudviklingsønsker i forhold til statistik, herunder vurdere potentialet for kommunernes brugere samt komme med anbefalinger til ønskernes logiske sammenhæng med øvrige og evt. prioriterede rækkefølge. ”

Gruppen er midlertidig og opløses, når opgaven er løst.

Analysegruppen – katalogisering består af:

 • Steen Gert Larsen, Aarhus Kommune
 • Kent Gottschalk Hansen, Odense kommune
 

Kontakt

Projektchef
3268 0497