Udrulningshåndbog for SAPA klar til kommunerne

Udrulningshåndbogen giver kommunernes SAPA-projektledere vigtig baggrundsviden om kommunernes udrulning af SAPA.

KOMBIT har netop offentliggjort udrulningshåndbogen for SAPA i første version. Den giver kommunerne baggrundsviden om kommunernes udrulning af SAPA, og er vigtig læsning for landets SAPA-projektledere som forberedelse til udrulningen af SAPA.

Man får bl.a. information om SAPA, beskrivelse af roller og ansvar i projektet, rammer for implementeringen og udrulningen, overordnet information om opgaver i kommunens implementering og udrulning og meget mere.

Udrulningshåndbogen er publiceret i version 1.0 med den information vi netop nu har om kommunernes opgaver. Udrulningshåndbogen vil blive opdateret løbende, når vi har flere erfaringer via pilotimplementeringerne og dermed kan give kommunerne mere information om udrulning.

Vi er meget interesserede i at få jeres feedback på udrulningshåndbogen, da vi gerne løbende vil forbedre den. Skriv i givet fald til os på sapa@kombit.dk.

Læs udrulningshåndbogen her (NB! link er opdateret til den opdaterede udgave af udrulningshåndbogen pr. 7. december 2018).