Udbuddet på Social Pension er i gang

KOMBIT har begyndt prækvalifikationen i forbindelse med EU-udbuddet af Social Pension. Fristen for at søge om at blive prækvalificeret er den 12. august 2019 kl 12.00.

KOMBIT har nu begyndt prækvalifikationen af de leverandører, der skal have lov til at byde på Social Pension. Systemet skal etablere ny digital understøttelse af social pension, og det skal konkurrenceudsætte og erstatte det nuværende system, som KMD har monopol på.

Leverandørerne har frist til den 12. august 2019 kl 12.00 med henblik på at søge om at blive prækvalificeret. KOMBIT forventer i marts 2020 at underskrive kontrakt med den leverandør, der skal udvikle, drifte og videreudvikle systemet. I udbuddet lægges op til, at systemet skal gå i luften så tidligt som muligt.

Se mere om udbuddet her.

Den samlede tidsplan for udbuddet fremgår af udbudsbetingelserne.

Tæt samarbejde med leverandører og andre interessenter

Forud for udbuddet er gået et omfattende arbejde med at beskrive lovkrav og ønsker til systemet, hvor både kommunerne og KL, regionerne med flere har deltaget med hensyn til de krav, der understøtter deres opgaver. De samme parter bliver involveret i den kommende udvikling, test og udrulning af systemet.

Hovedparten af udbudsmaterialet har været offentliggjort i udkast, så også mulige leverandører har kunne påpege uhensigtsmæssige elementer i materialet. Denne proces vil fortsætte med de prækvalificerede leverandører i efteråret, da udbuddet gennemføres som ”udbud med forhandling”.

 

Kontakt

Markeds- og innovationschef
7268 8123