Udbud af konsulentydelser til KOMBIT

KOMBIT udbyder nu konsulentbistand i otte kategorier til brug for samtlige af KOMBITs projekter.

KOMBIT arbejder for at sikre et bredt udvalg af effektive og innovative løsninger til gavn for den kommunale opgaveløsning. I forlængelse heraf har KOMBIT bl.a. igangsat en række projekter vedrørende indkøb og udvikling af nye it-løsninger, der stilles til rådighed for bl.a. danske kommuner, og hvor KOMBIT fungerer som indkøbscentral. I forbindelse med dette arbejde har KOMBIT behov for konsulentbistand på de nedenfor nævnte områder.

Nærværende udbud omhandler otte konsulentydelser til brug for samtlige af KOMBITs projekter i følgende kategorier:

Delaftale 1: Metode- og proceskonsulent

Delaftale 2: It-arkitekt

Delaftale 3: It-konsulent (test, sikkerhed, drift og systemforvaltning)

Delaftale 4: Udbudskonsulent

Delaftale 5: Teknisk implementeringskonsulent

Delaftale 6: Specialist til transitionsopgaver

Delaftale 7: Porteføljestyring og programledelse

Delaftale 8: UX-konsulent

Udbuddet vil blive gennemført som et begrænset udbud og deadline for anmodning om prækvalifikation er den 24. marts 2014 kl. 12.00.

For at kunne deltage i udbud fra KOMBIT, er det et krav, at tilbudsgivere er registreret i EU-Supply CTM og vi anbefaler at kommende tilbudsgivere allerede nu bliver registreret. På forsiden af CTM findes information om igangværende udbud, link og Quick Guide til online registrering. Det er gratis at registrere sig og efter registrering vil der være adgang til information om igangværende udbud i KOMBIT mv. Al kommunikation om igangværende udbud i KOMBIT foregår via EU-Supply CTM.

Gå til EU-Supply CTM her.

Eventuelle spørgsmål til prækvalifikationsmaterialet skal ske via EU-Supply CTM.