Udbud af konsulentydelser inden for test management

KOMBIT udbyder nu konsulentbistand inden for test management til brug for samtlige af KOMBITs projekter.

I juli 2014 afsluttede KOMBIT et begrænset EU-udbud af konsulentydelser, der dækkede over otte delaftaler. Læs mere her: KOMBITs rammeaftale om konsulentydelser er nu afgjort

I forbindelse med KOMBITs arbejde med indkøb og kravspecificering af nye it-løsninger til kommunerne har vi dog behov for yderligere ressourcetyper end dækket under de tidligere delaftaler. Konkret efterspørges test manager ressourcer.

KOMBIT har derfor sat en ny Rammeaftale om konsulentydelser indenfor test management i udbud. Rammeaftalen løber over 18 måneder med mulighed for ét års forlængelse.

Udbudsform og frist
Der er tale om et offentligt udbud og udbudsmaterialet er tilgængeligt på KOMBITs EU-supply. For at kunne deltage i udbud fra KOMBIT, er det et krav, at tilbudsgivere er registreret i EU-Supply CTM og vi anbefaler at kommende tilbudsgivere allerede nu bliver registreret.

På forsiden af CTM findes information om igangværende udbud, link og Quick Guide til online registrering. Det er gratis at registrere sig og efter registrering vil der være adgang til information om igangværende udbud i KOMBIT mv. Al kommunikation om igangværende udbud i KOMBIT foregår via EU-Supply CTM.

Gå til EU-Supply CTM her.

Eventuelle spørgsmål til udbudsmaterialet skal ske via EU-Supply CTM.

Fristen for modtagelsen af tilbud er fredag d. 21. november 2014 kl. 12.00. Kontraktindgåelse forventes ved årsskiftet 2014/2015.