Udbud af konsulentydelser inden for organisatorisk implementering er afgjort

Alle fem prækvalificerede virksomheder valgte at afgive tilbud til KOMBITs udbud af konsulentydelser inden for organisatorisk implementering.

KOMBIT offentliggjorde i december 2014 et udbud af konsulentydelser inden for organisatorisk implementering. Fem virksomheder blev prækvalificerede, og alle fem afgav endelige tilbud:

  • Deloitte Statsautoriseret Revisionsselskab
  • Devoteam A/S (underleverandør: BDO Kommunernes Revision)
  • Implement Consulting Group
  • PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab (underleverandører: Mørup og Wallentin samt Peak Consulting Group)
  • Rambøll Management Consulting A/S

KOMBIT har valgt at indgå kontrakt med PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab (PwC), og forventer at indgå kontrakt med PwC pr. 1. juli 2015 efter standstill-perioden slutter d. 18. juni.

Om udbuddet af konsulentydelser 

KOMBIT efterspurgte i udbuddet organisatoriske implementeringskonsulenter, der skal bistå KOMBIT med at planlægge og styre implementeringen af it-løsninger i kommunerne.

Der blev afholdt informationsmøde om udbuddet i november 2014, hvor i alt 24 virkomheder deltog. Heraf valgte ni virksomheder at ansøge om prækvalifikation, og i alt fem virksomheder blev prækvalificeret.

 

Kontakt

Seniorkonsulent / Contract Manager
3334 9464