Udbud af konsulentydelser inden for organisatorisk implementering

KOMBIT udbyder nu konsulentbistand inden for organisatorisk implementering til brug for samtlige af KOMBITs projekter.

I juli 2014 afsluttede KOMBIT et begrænset EU-udbud af konsulentydelser, der dækkede over otte delaftaler. Læs mere her: KOMBITs rammeaftale om konsulentydelser er nu afgjort

I forbindelse med KOMBITs arbejde med indkøb og kravspecificering af nye it-løsninger til kommunerne har vi dog behov for yderligere ressourcetyper end dækket under de tidligere delaftaler.

Konkret efterspørges organisatoriske implementeringskonsulenter, der skal bistå KOMBIT med at planlægge og styre implementeringen af it-løsninger i kommunerne og sikre, at implementeringen sker med respekt for kommunernes mulighed for at udmønte projektets businesscase og samtidig sikre stabil forretningsdrift.

KOMBIT har derfor sat en ny Rammeaftale om konsulentydelser indenfor organisatorisk implementering i udbud. Rammeaftalen løber over 15 måneder med mulighed for ét års forlængelse.

Udbudsform og frist

Der er tale om et begrænset udbud og udbudsbetingelserne er tilgængeligt på KOMBITs EU-Supply. For at kunne deltage i udbud fra KOMBIT er det et krav, at tilbudsgivere er registreret i EU-Supply CTM og vi anbefaler at kommende tilbudsgivere allerede nu bliver registreret.

På forsiden af EU-Supply findes information om igangværende udbud, link og Quick Guide til online registrering. Det er gratis at registrere sig og efter registrering vil der være adgang til information om igangværende udbud i KOMBIT mv. Al kommunikation om igangværende udbud i KOMBIT foregår via EU-Supply.

Gå til EU-Supply CTM her.

Eventuelle spørgsmål skal ske via EU-Supply. Fristen for modtagelsen af ansøgninger er mandag d. 5.januar 2015 kl. 12.00.

Tidligere afholdt informationsmøde

KOMBIT har d. 20. november 2014 afholdt informationsmøde for interesserede leverandører om dette udbud. Du kan se præsentation og referat fra informationsmødet her: Materialer fra leverandørmøde.

 

Kontakt

Seniorkonsulent / Contract Manager
3334 9464