Udbetaling Danmark vil på linje med kommunerne benytte SAPA

På linje med kommunerne vil Udbetaling Danmark benytte SAPA. Læs mere og se den opdaterede tidsplan for monopolbruddet inklusiv SAPA.

KOMBIT og ATP har efter et fælles analyseforløb afklaret, at Udbetaling Danmark vil benytte SAPA på linje med de kommunale ydelsesmedarbejdere.  Udbetaling Danmarks medarbejdere på Barsel, Pension, Familieydelser og Boligstøtte vil således anvende SAPA til overblik over borgerens forhold, ligesom de kommunale ydelsesmedarbejdere omkring Kommunernes Ydelsessystem, Kommunernes Sygedagpengesystem mv.

Afklaringen indebærer, at Udbetaling Danmark ikke indkøber et tværgående system til sagsbehandling, Digitalt KontaktCenter (DKC), idet behovet understøttes ved en kombination af SAPA og de enkelte fagsystemer, ligesom for de kommunale ydelsesområder.

Opdateret tidsplan for monopolbruddet inklusiv SAPA

Tidsplanen for udbuddet af Kommunernes Ydelsessystem er opdateret med henblik på, at kravene fra de seneste reformer på området indgår i udbudsmaterialet.

KOMBIT og ATP offentliggør hermed en opdateret samlet tidsplan for monopolbruddet, nu inklusiv en tidsplan for SAPA og uden et udbud af DKC.

Se og download den samlede tidsplan her.

KOMBITs udbud i 2014 på monopolområdet

Fælleskommunale Støttesystemer blev annonceret februar 2014 (kontrakt forventes tildelt september 2014).

 

SAPA annonceres i april 2014 (kontrakt forventes tildelt december 2014).

 

Kommunernes Ydelsessystem annonceres i marts 2014 (kontrakt forventes tildelt november 2014).

 

Kommunernes Sygedagpengesystem annonceres i april 2014 (kontrakt forventes tildelt november 2014).

ATP og Udbetaling Danmarks udbud i 2014-2016 på monopolområdet

Barseldagpenge annonceres i maj 2014 (kontrakt forventes tildelt december 2014).

 

Pension annonceres oktober 2014 (kontrakt forventes tildelt 2. kvartal 2015).

 

Familieydelse annonceres januar 2015 (kontrakt forventes tildelt i 4. kvartal 2015).

 

Boligstøtte annonceres januar 2016 (kontrakt forventes tildelt i 4. kvartal 2016).