Tre nye ændringsønsker med i FBS release 1.8

Release 1.8 af Fælles Bibliotekssystem bliver sat i drift frem mod den 12. oktober 2017 og kommer til at indeholde tre videreudviklingsønsker.

Release 1.8 af Fælles Bibliotekssystem (FBS) bliver sat i drift frem mod den 12. oktober 2017. Styregruppen for FBS og KOMBIT har besluttet at inkludere tre videreudviklingsønsker i releasen. Det drejer sig om følgende tre ønsker:

  • CPX0061        Afvikling af Java Webstart 
  • CPX0070        SIP2 checkin respons, næste låner  
  • CPX0071        Krav #142-Integration mellem systemet og Statsbiblioteket (E-Depot) 

Du kan læse en detaljeret beskrivelse af de tre ønsker nederst i denne artikel. 

Som nævnt i tidligere nyheder fra FBS indeholder release 1.8 desuden de sidste resterende to krav fra den oprindelige kravspecifikation. Det drejer sig om:

  • FBS-29: Opgavesystem: Opgavestyringssystem til at administrere et biblioteks og en brugers opgaver.
  • FBS-120: Beholdningsstatistik: Data tilgængelig til brug i beholdningsstatistik.

Med release 1.8 vil det FBS, som blev beskrevet i kravspecifikationen dermed være færdigudviklet, og fokus vil fremover være på konsolidering og videreudvikling af løsningen.

Indholdet af næste release – release 1.9 – vil blive lanceret senest 11. januar 2018, og indholdet vil blive besluttet af styregruppen senest i efteråret 2017.

CPX0061 Afvikling af Java Webstart

Java Webstart afvikles til fordel for at lade en version af Java følge med i distributionen af FBS-klienten, uafhængigt af den installerede Java på arbejdsstationen. Hermed bliver det muligt at styre den version af Java, som FBS afvikles på, uden at skulle involvere IT-afdelingerne i kommunerne. Når Java distribueres med FBS-klienten vil Java kunne opdateres med jævne mellemrum efter passende kvalitetssikring. Samtidig vil it-afdelingerne i kommunerne frit kunne opdatere den Java, som arbejdsstationerne benytter i browsere, og derved undgå sikkerhedsproblemer. En afvikling af Java Webstart vil give en mere stabil platform til FBS og opfylde it-afdelingernes krav til sikkerhed i forbindelse med anvendelse af applikationer, som benytter Java. Samtidig vil brugerne af FBS opnå en hurtigere opstart af FBS.

CPX0070 SIP2 checkin respons, næste låner

Smartlockerudstyr fra Bibliotheca a/s, som er i brug på Ishøj bibliotek, har behov for flere informationer end de som er inkluderet i den oprindelige SIP2-specifikation og som heller ikke er understøttet af FBS SIP2-profilen. SIP2 Checkin respons ændres så det indeholder CY og CT-delfelterne, hvis det afleverede materiale opfylder en reservering.

CPX0071 Krav #142-Integration mellem systemet og Statsbiblioteket (E-Depot)

Statsbiblioteket har i samarbejde med udvalgte biblioteker og systemleverandører udviklet en webservice kaldet E-depot. E-depot har til formål at understøtte bibliotekernes processer med hensyn til kassation af monografisk materiale. Hensigten er, at Statsbiblioteket kun modtager det materiale, som man ønsker at indlemme depotfunktionen i forhold til bibliotekets definerede normtal for forskellige materialetyper.

Ved kassation af et biblioteks sidste eksemplar af en titel, laves der automatisk et opslag i Statsbibliotekets base, som melder tilbage om normtallet for den pågældende titel er opfyldt eller ikke.

Hvis en titel skal leveres til Statsbiblioteket, sendes den med kørselsordningen til Statsbiblioteket i Århus, tydeligt mærket "E-depot".

FBS skal anvende denne web service og i den forbindelse spørge bruger om det kasserede materiale kan indsende til E-depot, og hvis det kan informere E-depot om at materialet sendes, udskrive en køreseddel til materialet.

 

Kontakt

Chefkonsulent / It-konsulent
3268 0493