Tre leverandører prækvalificeret i udbuddet af Social Pension

Endnu et vigtigt skridt på vej mod monopolbrud er taget med prækvalificering af tre leverandører til udbuddet af Social Pension.

Den 28. juni sendte KOMBIT Social Pension i udbud. Den kommende leverandør skal etablere ny digital understøttelse af Social Pension, der erstatter det nuværende system, som KMD har monopol på. Kerneopgaven er en ny løsning, som skal sikre tilkendelse og udbetaling af tillæg til pension, ligesom den skal sikre rådgivningen af “ikke digitale borgere”.

Udbuddet gennemføres som ”udbud med forhandling”, en proces hvor der forud for udbuddet har været tæt dialog med leverandørmarkedet.

“I perioden op til vi sendte udbudsmateriale ud, har det været i høring hos leverandørerne for at sikre os, at materialet var forståeligt. Derudover ønskede vi, at eventuelle uklarheder blev afklaret for at opnå bredest mulig interesse blandt leverandører.
Ved ansøgningsfristens udløb den 12.8. kl. 12 havde vi modtaget fem ansøgninger, hvilket vi er meget tilfredse med. Nu ser vi frem til vores forhandlinger med leverandørerne og til at modtage tre stærke sluttilbud den 24.1. 2020”
, siger Inge Speiermann-Vognsen, Markeds- og innovationschef.

På grundlag af udbuddets opstillede kriterier har KOMBIT valgt tre leverandører til at deltage i udbuddet og afgive endeligt tilbud.

De tre prækvalificerede leverandører er:

  • IBM Danmark ApS
  • Netcompany A/S
  • Schultz A/S
     

Efter gennemgang af ansøgningerne om prækvalifikation i forbindelse med udbuddet af Social Pension, har KOMBIT taget endnu et stort skridt på vejen mod monopolbrud.

KOMBIT forventer at indgå kontrakt med en endelig leverandør ultimo marts 2020.

 

Kontakt

Markeds- og innovationschef
7268 8123