Tiltag i FBS og den nationale biblioteksinfrastruktur i forbindelse med covid-19

I forlængelse af covid-19 hjemsendelsen er der lavet en række tiltag omkring FBS og FBI, som KOMBIT her orienterer om. Del gerne informationen med relevante kolleger i din organisation.

Tiltag i Fælles Bibliotekssystem (FBS)

KOMBIT har besluttet at udskyde de kommende FBS-releases planlagt til den 17. og den 31. marts. Disse releases indeholder bl.a. Mål for leveringstid på ikke-udlånte materialer - en rapport til centralbibliotekernes stikprøvekontrol af servicemål for materialeoverbygningen. Disse releases er udskudt, da vi forudser, at der ikke vil være personale på bibliotekerne og skolerne til at håndtere dem.

Den næste release er planlagt til at blive udrullet natten til den 22. april. Vi anbefaler, at I følger med på Systematics supportside, som er leverandør af FBS. 

Systematic har udarbejdet en anbefaling til bibliotekerne om, hvilke konfigurationer, man bør ændre i forbindelse med nedlukningen af bibliotekerne, så brugerne ikke opkræves gebyrer og erstatninger i lukkeperioden. Anbefalingen kan læses på fbsudrulning.dk, og releaseplanen på KOMBITs hjemmeside er opdateret med information om udsættelse.

KOMBIT har undersøgt muligheden for at få udført ændringerne i bibliotekernes opsætning centralt hos Systematic, men denne mulighed ville give komplikationer for bibliotekerne ved genåbning, og er derfor fravalgt.

Når bibliotekerne har gennemført ændringerne, vil der være stop for:

  • udsendelse af påmindelser og hjemkaldelser
  • udsendelse af saldoopgørelser og oprettelse af erstatninger
  • gebyrtilskrivning ved for sen aflevering
  • ”oprydning” på reservationshylden og andre automatiske kørsler vedr. reserveringer
  • statusskift ved fjernlån

Vi anbefaler, at biblioteker og skoler ændrer de beskrevne konfigurationer hurtigst muligt og venter med at ændre tilbage til de oprindelige konfigurationer til en uge efter åbningen for at give lånerne en rimelig frist for at aflevere materialer.

Information til ansatte og interessenter

Bibliotekernes personale kan holde sig løbende orienteret på Systematics supportside og gennem opslag på i KOMBITs Yammergruppe og facebookgrupperne ”Fælles Bibliotekssystem (FBS) for praktikere” og ”Cicero og Pædagogisk LæringsCenter – Videndeling”.

DDB og INLEAD holdes orienteret via mail og KOMBIT og Systematic er i løbende dialog vedr. udviklingen.

Tiltag i den Fælles Biblioteksinfrastruktur (FBI)

Leverandøren DBC har indtil videre lukket bestilfunktionen på bibliotek.dk og netpunkt.dk, BOB-basen og på Læsekompasset.

DBC har desuden gennem Danbib-info udsendt en vejledning til, hvordan bibliotekerne kan fjerne brugernes mulighed for at se lånerstatus i bibliotek.dk og muligheden for at forny materialer, hvis de ønsker dette.

DBC opretholder normal drift, kundeservice og systemovervågning på alle de øvrige dele af biblioteksinfrastrukturen.

DBC og KOMBIT har løbende gensidig orientering via mails og telefon.

Bestilsystemet genåbner foreløbigt den 30. marts.

Information til brugerne

Information til brugerne om, at der p.t. ikke kan bestilles materialer, fremgår af bibliotek.dk’s forside, på netpunkt.dk, på bibliotek.dk-kontaktformularen og ved opslag på bibliotek.dk’s Facebook- og Twitter-sider samt på Læsekompassets Facebook-side.

Bibliotekerne er orienteret via Danbib-info (mail) og på DBC’s kundeserviceside.

Ud over ovenstående har KOMBIT valgt at aflyse FBS-årsmødet i Sønderborg den 15. april 2020.

Under covid-19 hjemsendelsen er medarbejderne på FBS- og FBI-projekterne i KOMBIT fortsat tilgængelige på bibsys@kombit.dk, og brugerne kan som altid rette henvendelse til DBC’s kundeservice og Systematics support ved behov.

 

Kontakt

Projektchef
3268 0497