Tilslutningsmateriale til Social Pension Kommune udsendt

I dag har KOMBITs projekt Social Pension udsendt tilslutningsmateriale til kommunerne.

I dag har KOMBITs projekt Social Pension udsendt tilslutningsmateriale til kommunerne. Tilslutningsaftalen vedrører både udfasningen af KMD Social Pension og etableringen af en ny digital understøtte på området.

Materialet er sendt til kommunernes funktionspostkasser. Det er desuden sendt til orientering til vores kontaktpersoner i kommunerne, programlederne for monopolbruddet og it-/digitaliseringschefer.

Vi ser frem til at modtage de underskrevne samarbejdsaftaler fra kommunerne senest den 31. oktober 2016.

Baggrund

I dag anvendes KMD Social Pension både af kommunerne og Udbetaling Danmark. KMD Social Pension er en af monopolløsningerne, og derfor skal løsningen konkurrenceudsættes.

Formålet med KOMBITs projekt Social Pension er dels at udfase den kommunale del af KMD Social Pension og dels at sikre ny digital understøttelse af de processer, der i dag bliver håndteret i den kommunale del af KMD Social Pension.

Udfasning i to etaper

Selve udfasningen vil for kommunerne ske i to etaper. Når Udbetaling Danmark i 2017 udfaser deres andel af KMD Social Pension, skal kommunerne overgå til en interimsløsning. I 2019 vil den nye løsning – Social Pension Kommune - være klar til, at kommunerne kan overgå fra interimsløsningen til en ny digital understøttelse på området.

 

Kontakt

Chefkonsulent / Forretningsudvikler
3268 0423