Tilbud modtaget på ny løsning til sygesikring

Efter fristen for aflevering af tilbud på Sygesikringsprojektet er KOMBIT nu i gang med at læse og vurdere det indkomne materiale.

Torsdag den 18. marts 2021 var der frist for leverandørerne til at aflevere tilbud på den nye løsning til Sygesikring. Projektet er nu gået ind i tilbudsfasen.

KOMBIT har modtaget fem tilbud på løsningen, og den kommende måned vil nu blive brugt på at læse og evaluere det modtagne materiale. Vi forventer, at projektet kan være klar til at skrive kontrakt under med en leverandør primo maj 2021.