Tidsplan for tilbudsgivning på KSD og SAPA justeres

På baggrund af en henvendelse fra DI ITEK og IT-Branchen har KOMBIT valgt at justere tidsplanen for tilbudsgivning på de to projekter.

På baggrund af en henvendelse fra DI ITEK og IT-Branchen har KOMBIT valgt at justere tidsplanen for tilbudsgivning på de to projekter.

KOMBIT har i forlængelse af henvendelsen haft dialog med Udbetaling Danmark og de to brancheforeninger for at finde en løsning, der imødekommer parternes behov. KOMBIT har nu via udbudssystemet EU-Supply informeret leverandørerne om en mindre regulering af fristen for aflevering af tilbud for den igangværende udbudsforretning vedrørende Kommunernes Sygedagpengesystem (KSD) og SAPA. Fristen for aflevering af tilbud på KSD udskydes til den 10. november 2014, og på SAPA til den 17. november 2014.

Samtidig udskyder Udbetaling Danmark tilbudsgivningen på Barsel (BA) til den 13. oktober 2014. Tilbudsgivningen på Kommunernes Ydelsessystem (KY) fastholdes til den 15. september 2014.    

KOMBIT forventer, at tidsplanen for udvikling af porteføljen af udbud, som KOMBIT gennemfører i samarbejde med Udbetaling Danmark, fastholdes som forventet på trods af denne justering.