Teknisk leverandørdialog på KSD

Kommunernes Sygedagpengesystem inviterer nu interesserede leverandører at gennemse store dele af projektets udbudsmateriale. I perioden 17.-23. oktober afholder KOMBIT individuelle dialogmøder med leverandørerne.
KOMBIT lægger vægt på løbende – og inden for udbudsreglernes rammer – at inddrage potentielle leverandører af vores it-løsninger for at kunne gennemføre udbud af høj kvalitet med solide tilbud fra kvalificerede leverandører. Derfor inviterer Kommunernes Sygedagpengesystem, på linje med KOMBITs øvrige projekter, nu interesserede leverandører til teknisk dialog om den nye løsning. 
 
I dag offentliggør KOMBIT her på siden store dele af materialet, som leverandørerne kan gennemse frem mod de tekniske dialogmøder den 17.-23. oktober. Målet er at få belyst eventuelle uklarheder eller uregelmæssigheder i materialet.
 
I august 2013 gennemførte KOMBIT en tilsvarende teknisk dialog vedr. Kommunernes Ydelsessystem, som også konkurrenceudsættes som led i Udbudsplanen. Den tekniske dialog om Kommunernes Sygedagpengesystem bygger oven på dialogen om Kommunernes Ydelsessystem, da en del af det samlede udbudsmateriale vil være sammenfaldende for de to løsninger.
 

Om møderne

Den tekniske dialog tager udgangspunkt i spørgsmålene i læsevejledningens afsnit 5. På møderne giver KOMBIT en kort opdatering af projektets status og inviterer til dialog om leverandørens kommentarer til materialet. Efterfølgende offentliggør KOMBIT her på hjemmesiden et kort resumé, som i anonymiseret form samler leverandørernes vigtigste kommentarer.
 
 

Materialet i kommunal høring til november

Den tekniske dialog bliver fulgt op af en høring af udbudsmaterialet blandt samtlige kommuner i november 2013. Leverandører er ikke inviteret til at deltage i dette forløb, men er velkomne til at orientere sig i materiale m.v. på kombit.dk/ksd. Når høringen er afsluttet, offentliggør KOMBIT et kort sammendrag af eventuelle større ændringer, som høringen har medført. KOMBIT forventer dog ikke, at materialet offentliggjort i forbindelse med den tekniske dialog vil ændre sig markant som følge af den kommunale høring.
 

Teknisk dialog vedr. driftskontrakt

Endelig planlægger KOMBIT senere i 2013 at gennemføre en teknisk dialog med interesserede leverandører angående driftskontrakten, som vil blive anvendt i forbindelse med Kommunernes Sygedagpengesystem og Kommunernes Ydelsessystem. Du kan holde dig orienteret om denne dialog her på hjemmesiden. Som led i den nærværende tekniske dialog offentliggøres derfor alene dele af driftskontrakten, jf. afsnit 3.
 
Læs mere - også om tilmelding her.
 
Læsevejledning og udbudsmateriale findes nederst på denne side.
 
 

Kontakt

Seniorkonsulent / Projekt Controller
3268 0405