Svarark opdateret på Bibliotekssystemet

Enkelte svar til 3. partsleverandører vedr. integrationer er blevet opdateret.

KOMBIT og Systematic afholdt i oktober måned 2014 informationsmøder for leverandører af perifært udstyr. Efterfølgende blev der her på hjemmesiden offentliggjort et ark med spørgsmål og svar fra møderne.

Der er nu kommet en afklaring på nogle af spørgsmålene i forhold til integration til RFID-scannere/læsere. Derfor er svararket blevet revideret med nye svar på nogle af spørgsmålene. Det opdaterede ark er vedlagt nedenfor.