Styregruppe for FBS drøfter prioriteringer

Den 15. december 2016 afholdt styregruppen for Fælles Bibliotekssystem sit andet styregruppemøde.

Den 15. december 2016 afholdt styregruppen for FBS sit andet styregruppemøde. Et vigtigt punkt på dagsordenen denne gang var blandt andet, hvordan man bedst muligt får inddraget alle brugergrupper i arbejdet med videreudvikling af FBS. For at nuancere denne drøftelse havde styregruppen inviteret Birgitte Reindel, som er formand for Pædagogisk Læringscenterforening. 

Du kan læse hele referatet fra styregruppemødet i december her.

Der var bred enighed i styregruppen om, at man skulle sørge for at inddrage brugere fra de pædagogiske læringscentre fx i forbindelse med nedsættelse af arbejdsgrupper.

Workshop om prioritering

Dagen blev desuden brugt på en workshop om, hvordan man kan organisere arbejdet med prioritering af videreudvikling af løsningen, når udviklingen af FBS er færdiggjort. I denne forbindelse blev det besluttet at nedsætte en arbejdsgruppe med deltagelse fra forskellige brugergrupper, som skal hjælpe styregruppen med at vurdere og prioritere de mange indkomne ændringsønsker.

Prioriteringen i forhold til FBS er lige nu at sikre fortsat stabil og sikker drift og at blive færdig med det udviklingsspor, som kører frem til leveringen af release 1.6 i april 2017. Herefter vil man kunne gå i gang med de første ændringer og forbedringer af systemet, og det er prioriteringen af dette arbejde arbejdsgruppen skal hjælpe med.

Styregruppen for FBS er valgt blandt de kommuner, der har tilsluttet sig løsningen. Styregruppen har otte medlemmer – den nøjagtige sammensætning af styregruppen kan ses her. 

Næste styregruppemøde vil blive afholdt i februar 2017. 

 

Kontakt

Projektchef
3268 0497