Stor kommunal opbakning til Samarbejdsplatformen

Næsten alle kommuner har nu tilsluttet sig projekt Samarbejdsplatformen.

Samarbejdsplatformen har nu opnået tilslutning fra 94 kommuner svarende til omkring 95 % af alle skolebørn i Danmark. Det betyder, at den Business Case som projektet bygger på, nu er opfyldt, og at KOMBIT kan arbejde videre med at realisere en ny løsning.

Også på dagtilbudsområdet har projektet fået stor opbakning. 76 kommuner, svarende til næsten 60 % af alle indskrevne børn i daginstitutioner, har på nuværende tidspunkt tilsluttet sig projektet, og også her kan KOMBIT derfor nu arbejde videre med at indkøbe en løsning.

Arbejdet med kravspecificering fortsætter

I februar forventer KOMBIT at melde ud, hvilke kommuner der har tilsluttet sig løsningen på dagtilbudsområdet, så kommunerne evt. kan samarbejde om den bedste forberedelse og bedst mulige løsning i perioden frem til den nye løsning går i drift.

KOMBIT fortsætter nu arbejdet med at udvikle udbudsmateriale. Som led i dette arbejde afholder projektet i løbet af januar en række workshops, hvor der er behov for kommunal deltagelse. Du kan læse mere om disse workshops her.

 

Kontakt

Chefkonsulent / Projektleder
3334 9407