Stor interesse for møder om nyt bibliotekssystem

245 deltagere fra 88 kommuner har indtil nu tilmeldt sig KOMBITs dialogmøder om et nyt bibliotekssystem.

En række biblioteker har sammen med KOMBIT gennemført en foranalyse om et nyt fælleskommunalt bibliotekssystem.

Den 28. februar, 1. marts og 6. marts gennemfører KOMBIT dialogmøder tre steder i landet. Her vil vi præsentere resultatet af foranalysen og der vil blive lejlighed til at stille spørgsmål til projektet. Formålet med dialogmøderne er at klæde bibliotekerne på i forhold til at tilslutte sig gennemførelsen af en kravspecifikation af et nyt bibliotekssystem.

Stor tilslutning en forudsætning

Når kravspecifikationen foreligger, vil der blive gennemført en ny tilslutningsrunde, hvor kommunerne skal forpligte sig til at gennemføre en fælles udbudsforretning og udvikling af et nyt system.  For at KOMBIT skal gennemføre processen er det forudsætning, at projektet har tilslutning fra skal mindst halvdelen af kommunerne – eller fra et antal kommuner med et samlet indbyggertal svarende til halvdelen af Danmark .

Interessen i at deltage i dialogmøderne har været meget stor. 245 deltagere fra 88 kommuner er tilmeldt.

Fristen for tilslutning til udarbejdelse af en kravspecifikation er sat til den 16. marts

 

Kontakt

Chefkonsulent / Forretningsudvikling
3334 9473