Stor interesse for genudbud af FLIS

Referat og præsentation fra leverandørmøde om potentielt genudbud af FLIS

Torsdag d. 21. januar havde KOMBIT inviteret leverandører til informationsmøde om et potentielt genudbud af FLIS (Fælleskommunalt Ledelsesinformationssystem). Formålet med mødet var at give leverandørerne indblik i FLIS-projektet og processen omkring et potentielt genudbud.

Deltagende leverandører

Repræsentanter fra 15 leverandører havde valgt at tage imod invitationen fra KOMBIT:

 • Avanade Denmark A/S
 • Competencehouse
 • CSC Danmark
 • EG
 • Fujitsu
 • IBM
 • KMD
 • Knowit Decision Danmark A/S
 • Microsoft
 • Netcompany
 • NNIT A/S
 • Q-bit
 • Rehfeld IMS
 • Septima P/S
 • TDC Hosting

Resumé fra mødet

Markedschef Jesper Bo Seidler bød velkommen og fortalte, at der stadig er tale om et potentielt genudbud. Det skyldes at den endelig beslutning om genudbud først tages, når processen omkring kommunal tilslutning er afsluttet.

Projektleder Thomas Mørk Glintborg gav en status på projektet og fortalte om den nye strategi for FLIS, mens it-konsulent Otto Plantener Jensen fortsatte med en teknisk gennemgang af FLIS og systemets infrastruktur. Service management konsulent Kasper Rubin præsenterede de krav til drift, der følger med overgangen til KOMBITs nye standard driftskontrakt.

Jesper Bo Seidler orienterede om den kommende udbudsproces og tidsplan og fortalte, at KOMBIT forventer at følge op med en uddybende teknisk dialog med interesserede leverandører i løbet af februar-marts. Det endelige tidspunkt bliver meldt ud i form af en nyhed på KOMBITs hjemmeside.

Afslutningsvis præsenterede Bent Bilstrup fra Lakeside resultaterne af det review, der er blevet foretaget af systemdokumentationen og FLIS portalen.

Stor spørgelyst
På mødet blev der bl.a. stillet spørgsmål om hvem, der skal drive portalen fra transitionsperioden til udfasning af portalen. Det er stadig uafklaret og spørgsmålet bliver behandlet i den kommende tekniske dialog.

Datakvalitet og leverandørens ansvar blev ligeledes diskuteret, og der blev spurgt ind til, hvordan datakvaliteten sikres i FLIS. Leverandørerne blev informeret om, at der ikke foretages en manuel datavask eller tilsvarende, men at der er inkluderet en kvalitetssikring i forbindelse med dataindlæsning, hvor manglende og uhensigtsmæssige datamønstre kan identificeres på et overordnet niveau. Der blev i den forbindelse omtalt de initiativer, som KL er med til at drive for at sikre en højere datakvalitet i kommunerne - herunder hvordan FLIS bidrager til dette arbejde.

Der blev endvidere spurgt ind til hvorfor, der var lavet dokumentationsreview på portalen, når den skal udfases. Årsagen er, at KOMBIT har været i dialog med kommunerne omkring en eventuel videreførelse af portalen i en kommunal brugerklub. I tillæg hertil blev det oplyst, at der ikke er foretaget et egentligt kodereview af den mapning, som udgør koden i den underliggende ETL.

Der blev også stillet spørgsmål til drift herunder Service Desk og måleperiode. I forbindelse med genudbuddet vil FLIS overgå til KOMBITs standard driftskontrakt, men de krav, der er specifikke for FLIS, vil leverandørerne få mulighed for at drøfte i den kommende tekniske dialog.

Præsentation fra mødet

Har du spørgsmål til det potentielle genudbud af FLIS, er du velkommen til at kontakte konsulent Katrine Staub Mikkelsen på kaj@kombit.dk